Inför valet i Israel den 17 mars

I Israel hettar det till alltmer i inför det stundande valet. Om man vill följa opinionsmätningar rekommenderas Jeremy Saltan.

Här är resultatet av senaste mätningen, från den 10/2. Siffran inom parentes är valresultatet 2013. Knesset har 120 platser.

 •  23 [20] Zionist Union (Labor-Livni)
 • 23 [18] Likud
 • 12 [20] Yesh Atid
 • 12 [11] Bayit Yehudi
 • 12 [11] United Arab List
 • 09 [02] Koolanu (Kahlon+Kadima)
 • 07 [10] Shas
 • 07 [07] Yahadut Hatorah/UTJ
 • 05 [13] Yisrael Beitenu
 • 05 [06] Meretz
 • 05 [02] Yachad (Yishai+Chetboun+Marzel)

Zionist Union består av Labor och Tzippi Livnis parti Hatnuah. I valet 2013 fick Labor 15 platser och Hatnuah 5 platser. Det är nu jämt mellan Sionistunionen och Likud. Men det är ändå fortfarande övervägande majoritet för en koalition med partier som är höger/religiösa+Kahlon.

Moshe Kahlon har tidigare suttit I Knesset för Likud och även innehaft ministerposter. Han startade partiet Kahlon/Koolanu  (”alla vi” ) i november 2014.

Partier som kan tänka sig att stödja Netanyahu och Likud, dvs partier till höger, religiösa partier samt det nya Kahlon har i denna mätning 68 platser (hade 63 i valet 2013).

Partier som utesluter att stödja Netanyahu, dvs partier i mitten, vänster samt arabpartier har i denna mätning 52 platser (hade 57 i valet 2013).

Vårt besök hos israeliska Labor

Rapport från möte mellan mig, Yossi Sigal, vice ordförande i SIV och israeliska Labors partisekreterare Yehiel (Hilik) Bar i Knesset november 2014.

Israeliska arbetarpartiet kallas både Labor och Avoda. Avoda betyder ungefär ”arbete”. I den här texten kallar jag partiet för Labor.

Hilik Bar har för närvarande flera viktiga uppdrag i den israeliska politiken.
Han är Labors partisekreterare och Knessets vice talman.
Han är även ordförande för två partiöverskridande intressegrupper i Knesset -“Två stater två nationer”, som består av knessetledamöter som kräver en tvåstatslösning och är den största partiöverskridande gruppen i Knesset och “European Forum of the Knesset (EFK) for Furthering Relations between Israel and Europe”. Han valdes nyligen till Labors internationella sekreterare och kommer därför att lämna sitt uppdrag som partisekreterare.

Yossi: Hur ser Labor på Sveriges och andra länders erkännande av staten Palestina?

Hilik:Labor anser att ett ensidigt erkännande inte främjar freden och kan leda till en motsatt effekt.  Labor skulle hellre vilja se en kraftansträngning för att få igång förhandlingarna mellan de två parterna för en tvåstatslösning.

Yossi:Hur ser Labors långsiktiga förutsättningar ut för en lösning på konflikten?

Hilik:I alla år har Labor stått på fredens sida och har betalat ett mycket högt pris för det. På Yitzhak Rabins tid hade Labor cirka 40 platser i Knesset (av 120), i det senaste valet fick vi 15 platser. Trots det är freden fortfarande en av Labors hjärtefrågor med en tvåstatslösning som huvudlinjen.
Det blir inte lätt att vända opinionen men det är möjligt.
Förr eller senare kommer freden bli möjlig och det kommer att kräva stora eftergifter. Palestinierna är vår fiende, men de är också de enda vi kan sluta ett långsiktigt avtal med som leder till fred.

Yossi: Vad är Labors ambitioner i det förestående valet till Knesset?

Hilik: Vår ambition är trots allt att bli det största partiet i en opposition och att leda bildandet av en ny regering under ledning av Isaac Herzog.

Yossi: Är Labor berett att ingå koalition med Likud för att skapa förutsättningar för fred?

Hilik: Just nu ser det inte möjligt ut. Likuds ambitioner är inte att uppnå fred. Labor har tidigare förlorat på att samarbeta med Likud och det krävs mycket för att dessa partier ska samarbeta igen.

Beskedet om nyval kom efter mitt möte med Hilik Bar.

Yossi:Vad kan omvärlden göra för att bidra till en fredlig lösning?

Hilik:Världen kan stödja en process med ett mål att få igång förhandlingarna mellan parterna och stödja den under tiden.

Yossi: Vad kan SIV göra för att hjälpa Labor?

Hilik: Att SIV finns är viktigt. Opinionsbildning är en viktig del av det SIV kan bidra med och jag är väldig tacksam över SIV:s engagemang. Jag ser mycket positivt på fortsatt dialog.

Yossi: Vad kan det svenska socialdemokratiska partiet göra för att bidra?

Hilik:Socialdemokraterna kan bidra genom att se balanserat på konflikten.

Yossi: Kommer Labor gå med i Progressive Alliance?

Hilik: Jag kommer representera partiet på det kommande mötet i dec i Lissabon.

Progressive Alliance är en nybildad organisation för socialdemokratiska partier. Tillkomsten beror på behovet av ett alternativ till Socialistinternationalen som många socialdemokratiska partier inte längre ser som en organisation att lita till.

Yossi: När kommer du till Stockholm?

Hilik: Det var länge sedan jag var i Stockholm och jag skulle gärna vilja komma på besök igen. Labor har lyckats vända en underskott på 40 miljoner shekel (ca 90 miljoner kronor) till ett litet plus.
Just nu har inte partiet så mycket pengar. Pengarna behövs för en omfattande kampanj mot Benjamin Netanyahus regering i nästkommande val.

Yossi: Vad är skillnaden mellan Meretz och Labor och hur är relationen mellan partierna?

Hilik: Meretz ideologi är betydligt mer vänsterprofilerat än Labor men relationerna är bra och de kan vara en tilltänkt samarbetspartner vid en valvinst.

Meretz betyder ”energi” och är ett vänstersocialistiskt sekulärt grönt parti. Partiet har en kvinna som partiledare, Zahava Gal-On. Partiet fick 4,54 %, 6 platser i valet 2013.

Israel Labor Party leds av Isaac Herzog. Partiet präglas fortfarande, om än i mindre grad än tidigare av den traditionella arbetarsionismen. Partiet fick 11,39 %, 15 platser i valet 2013.

Yossi: Finns det olika lagar och regler för judar och araber i Israel?

Hilik: Alla lagar och regler är precis desamma för alla israeler oavsett religion. Det är bara judar som har rätt att invandra till Israel.
Jag tycker inte att det finns diskriminering mot araber, däremot finns det diskriminering mot andra grupper som är ett problem. Till exempel mot judar som invandrat från Etiopien.

Yossi: Hur går det för den partiöverskridande intressegruppen -“Två stater två nationer?

Hilik: Arbetet är inte lätt och inte alltid så populärt hos allmänheten. Svårigheterna beror också på regeringens politik, som inte gynnar fredsprocessen och en tvåstatslösning.

Kallelse till årsmöte 2015

Härmed kallas Socialdemokratiska Israelvänners medlemmar till årsmöte söndagen den 10 maj kl. 14.00 på ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Föreningen bjuder på enklare förtäring.
I stadgarnas § 9 står:

Årsmöte skall avhållas i maj månad, på tid och plats som styrelsen fastställer. Kallelse till ordinarie årsmöte utgår senast sex veckor före dagen för årsmötet. Årsmöteshandlingarna skall vara utsända senast två veckor före dagen för årsmötet. Motion till ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars, vilken med styrelsens yttrande underställs årsmötets avgörande.
Rösträtt vid årsmötet tillkommer närvarande medlemmar som betalat medlemsavgiften senast den 15 april, aktuellt verksamhetsår.
Medlem som inträtt i föreningen efter den 31 mars, aktuellt verksamhetsår, har yttrande- och förslagsrätt.
Nominering av kandidater till styrelse och som revisorer skall vara valberedningen tillhanda senast den 31 mars. Därefter kan inga ytterligare nomineringar göras.
Styrelsens ledamöter väljs av ordinarie årsmöte, växelvis, för en tid av två år.
Två revisorer väljs av årsmötet för ett år, jämte en ersättare för samma tid.
Valberedning skall bestå av tre ledamöter, varav en är sammankallande, vilka utses av årsmötet för en tid av ett år, på förslag av styrelsen.

Valberedningens sammankallande är Peter Forslund, peterarnoldforslund@gmail.com. Mobil: 076-120 54 07. Har du någon du vill nominera?

Årsavgift 2015

Det är nu dags att betala årsavgiften för 2015. Observera att medlemsavgiften har sänkt och är 150 kr/år.
Studerande, arbetslösa och pensionärer betalar 100 kr, men det är frivilligt att betala mer om man kan och vill. Bankgiro: 496-2965.

Medlemskap i SIV är öppet för medlemmar i Socialdemokraterna, SSU, S-kvinnor och Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Ange på inbetalningen: namn, adress, e-postadress, mobilnummer samt vilken (s)-organisation du tillhör. Det är viktigt att du anger e-postadress, eftersom kommunikation inom föreningen endast sker via e-post. Skicka också ett mail med dina kontaktuppgifter till
info@s-israelvanner.se.

Erkänna staten Israel – vad säger SIV?

Intervjuad av Expressen i dag som Socialdemokratiska Israelvänners SIV s ordförande – om Stefan Löfvens uttalande i regeringsförklaringen att Sverige ska erkänna Palestina. Jag säger så här: “Måste balanseras mot krav”
Ulla Rydbeck, ordförande för Socialdemokratiska Israelvänner, är förvånad över att Stefan Löfvens ställningstagande för Palestina väcker så starka reaktioner. Men hon hoppas att S-ledaren även kommer ställa krav på Palestina:
– Det får inte stanna vid detta. Det här att erkänna staten Palestina måste balanseras mot krav att den palestinska sidan fullt ut erkänner Israel. Och man måste ha förståelse och respekt för israels utsatta position, säger Ulla Rydbeck. – Vad jag därutöver sa till journalisten var att detta förhoppningsvis blir ett ställningstagande som bidrar på ett positivt sätt till fredsprocessen. Stefan Löfven säger att det inte finns någon exakt tidtabell men “så snart som möjligt”. Viktigt är att krav ställs på att Israel erkänns av alla parter i denna konflikt. Att den israeliska högerregeringen reagerar med extremen utrikesminister Avigdor Liberman är inte att förvånas över. Delar av den israeliska oppositionen välkomnar Sveriges ställningstagande, och menar att detta kan påverka i rätt riktning.Det är också viktigt att Sverige med Stefan Löfven nu säger att Sverige ska spela en aktiv roll i fredsprocessen. För detta ska vara trovärdigt är att man behåller en balanserad position där man har goda kontakter med båda sidor i konflikten. För oss i Socialdemokratiska Israelvänner – SIV är det mycket viktigt att man ser till Israels geopolitiskt utsatta position.

Labor och Israels utrikespolitik

Isaac Herzog,Labor ledare framförde igår hårt kritik mot regeringen i Israel.

I den senaste dygnet såg vi den fullständiga kollapsen av Israels utrikespolitik skriver han .
Netanyahu och Lieberman har misslyckats med att förstå spelarenan och försvagningen av Israel internationellt och har ansvaret för detta misslyckandet . Netanyahus politiska misslyckandet gav Hamas inträde till västbanken genom huvudentré.

Vidare skriver han.
Mannen som säger att han är stark mot Hamas framstår som stark främst på att prata och är medskyldig till att även USA är redo att samarbeta med Hamas/PLO samlingsregering. Netanyahu talar och världen lyssnar inte .

Så länge statsministern inte presenterar ett tydligt politiskt program leder han oss mot en stat med en judisk minoritet . Han måste förstå den politiska läget. Om han inte tar initiativ så kommer vi att förlora stöd från det internationella samfundet och förmågan att upprätthålla staten Israel som en judisk och demokratisk stat.

Översatt av Yossi Sigal

Isaac Herzog på Facebook

 

Det politiska läget i Israel

Det israeliska valresultatet i januari 2013 skapade en oklar politisk situation. Koalitionen mellan Likud och Yisrael Beteinu – fick 31 platser i Knesset (av 120). Lika många platser fick Yair Lapids Yesh Atid tillsammans med Nafatali Bennets Habayit Hayehudi. Lapid och Bennet hade slutit en pakt att antingen går de med Netanyahu/Lieberman eller så står de utanför, men de gör det tillsammans. Labor fick 15 platser vilket bara var två mer än i förra valet, men under den senaste mandatperioden lämnade fem av Labors Knessetledamöter partiet, så i den meningen var resultatet en framgång. Vårt andra systerparti Meretz gjorde ett bra val och gick från 3 till 6 platser. Valdeltagandet är jämfört med Sverige lågt, ca 56 % röstade. Likud bildade efter långa och svåra förhandlingar en koalition med Yesh Atid, Habayit Hayehudi och Hatnuah. Det som till slut löste situationen var att det lilla partiet Hatnuah med forna Kadima-ledaren Tzipi Livni i spetsen till slut bestämde sig för att stödja en höger/liberal koalition och inte en center-vänster-allians. Regeringen har klarat sig så här långt, även om det varit stora motsättningar mellan framför allt det liberala partiet Yesh Atid och de övriga.

Här följer en sammanställning av partierna, en förklaring vad namnet betyder, politisk inriktning, vem som är partiledare och hur det gick i valet. Sifforna inom parentes är antalet platser i Knesset i opinionsundersökningen (publicerad i Haaretz) i oktober 2013.

Likud betyder ”samling/förbund” och är också i grunden en koalition av flera mindre borgerliga partier. Partiledare och statsminister är Benyamin ”Bibi” Netanyahu. Likud är ett neo-revisionistiskt sionistiskt ekonomiskt liberalt parti.

Yisrael Beteinu betyder ”Israel, vårt hem”, partiledare är Avigdor Lieberman, numera utrikesminister. Partiet är nationalistiskt, sekulärt, ekonomiskt liberalt, revisionistiskt sionistiskt, många av de ryska immigranterna röstar på Liebermans parti. Likud/Yisrael Beteinu fick tillsammans 23,32%, 31 platser (32).

Yesh Atid betyder ungefär ”det finns en framtid”, partiledare och finansminister är Yair Lapid, han är son till Tommy Lapid som startade detta parti. Yair Lapid är en känd TV-programledare och han bestämde sig mindre än ett år före valet att ställa upp. Partiet fick 14,32 % 19 platser (10).

Habayit Hayehudi betyder ”det judiska hemmet”, partiledare är Naftali Bennet som också är minister för industri, handel, arbetsmarknad samt diaspora-frågor. Partiet är högernationalistiskt/sionistiskt religiöst och har vänt sig till bl.a. bosättarna. Partiet fick 9,12 %, 12 platser (15).

Israel Labor Party kallas också Avoda vilket betyder ”arbete” är det israeliska socialdemokratiska partiet. Partiet leds av Isaac Herzog, en mycket välkänd Labor-politiker. Partiet präglas fortfarande, om än i mindre grad än tidigare av den traditionella arbetarsionismen. Partiet fick 11,39 %, 15 platser, (17).

Meretz betyder ”energi” och är ett vänstersocialistiskt sekulärt grönt parti. Partiet har en kvinna som partiledare, Sahava Gal-On. Partiet fick 4,54 %, 6 platser, (12)

Hatnuah, som betyder ”rörelse” är ett centerliberalt sionistiskt parti som leds av Kadimas förra partiledare Tzipi Livni. Partiet fick 4,99 %, 6 platser, (5)

Kadima, som betyder ”framåt” leds idag av Shaul Mofaz, de är även de ett centerliberalt parti. Utan Livni som partiledare utraderades nästan Kadima och togs sig med nöd och näppe in i Knesset – fick 2,1 % av rösterna, 2 platser (2).

Shas vars namn är en akronym av ”Sfarads vakter av Toran” är ett ultraortodox, populistiskt parti, som leds av Eli Yishai. Partiet fick  8,75 % 11 platser (10).

United Torah Judaism/UTJ/Yahadut Hatorah är ytterligare ett ultraortodoxt parti som många sefardiska judar röstar på, leds av Yakov Litzman och Moshe Gafni, partiet fick 5,17 %, 7 platser, (6)

United Arab List är ett arabiskt-muslimskt parti, lett av Ibrahim Sarsur, partiet fick 4 platser, (3,65%).

Hadash är en akronym för orden ”demokratisk front, fred, jämlikhet” och är ett judiskt-arabiskt sekulärt kommunisparti. Leds av Mohammed Barahke, partiet fick 2,99 % 4 platser, (4).

Balad är en akronym för orden ”nationell, demokratisk front”, leds av Jamal Zahalka, partiet är vänstersocialistiskt, sekulärt, panarabiskt. Partiet fick 2,65 %, 3 platser (3)

parti                                                         valresultat jan-13              opinionsmätning okt -13

Likud-Beteinu                                           31                                        32

Labor                                                        15                                        17

Habayit Hayehud                                     12                                        15

Meretz                                                     6                                          12

Yesh Atid                                                  19                                        10

Shas                                                         11                                        10

United Torah Judaism,UTJ-                    7                                         6

Yahadut Hatorah

Hatnuah – Rörelse                                   6                                         5

Hadash                                                     4                                         4

Ra’am-Ta’al                                              4                                         4

Balad                                                        3                                         3

Kadima                                                     2                                         2

 

Regeringskoalitionen är höger/liberal/religiös och består av Likud Beitenu, Habayit Hayehud, Yesh Atid och Hatnua. De fick i valet 68 platser i Knesset. I opinionsundersökningen från oktober fick de 63 platser.

Oppositionen är splittrad och består av socialdemokrater, vänster, ultrareligiösa partier och arabiska partier: Labor, Shas, Meretz, Yahadut HaTorah, Kadima, Hadash, Balad, Raam Taal. De har tillsammans 52 platser i Knesset och fick 57 i opinionsundersökningen från oktober. De största förändringarna ser man hos det liberala partiet Yesh Atid, deras dyk från 19 till 10 är typiskt för ett parti som byggt sin existens på en enskild karismatisk person – Yair Lapid. Det har hänt förr med partier i Israel, Kadima är ett annat exempel, som i valet 2006 fick 29 platser av 120 i Knesset och som idag har 2 och precis klarar spärren. För den som vill fördjupa sig i opinionssiffror från Israel,

eller följ den här bloggen – Jeremy´s Knesset Insider.