Hoppa till innehåll

Replik: Palestinavänner måste befria Palestina från Hamas

Replik publicerad i Syre 18 november 2023: ”Hamas utför terror i Israel och försätter palestinierna i elände, skriver Kristofer Åberg i en replik till Ingvar Flink, som har ifrågasatt om det är mer berättigat att bjuda Ryssland till Nobelfesten än Israel. Åberg anser att jämförelsen är ologisk och fel.”

Ingvar Flink gick den 2/10 till angrepp på debattörer som ville utesluta Ryssland från Nobelprisceremonin. Nu tar han istället själv avstånd från Ryssland, vilket är en mycket bättre hållning.

Att jämställa Ryssland med Israel och Ukraina med Palestina är dock helt ologiskt och fel. Volodymyr Zelenskyj har tvärtom liknat Hamas attacker vid den ryska invasionen av Ukraina: ”Den enda skillnaden är att det är en terroristorganisation som attackerar Israel, och en terroriststat som attackerade Ukraina.”

Flinks stöd för väpnad kamp tycks vara förankrat i vaga termer om motstånd och en dogm om att inte kapitulera inför hot mot ens självständighet – och att det således också ska gälla för palestinier. Detta låter rimligt i teorin, men vi har just sett förskräckliga exempel på hur detta motstånd ser ut i praktiken. Tusentals terrorister från det största palestinska partiet tog sig in i Israel och utförde massakrer på över tusen israeler. På kibbutzer, fyllda med fredskämpande och vänstervridna israeler, utförde de massmord efter massmord. Detta går naturligtvis inte ihop med Flinks paroller om demokrati, mänskliga rättigheter och solidaritet.

Det är förstås heller inte hållbart att Israel ockuperar palestinsk mark. Detta har socialdemokratiska regeringar i Israel försökt lösa genom en tvåstatslösning, men palestinska ledare har valt en annan väg. I Palestina vann Hamas det senaste valet. De har inte utlyst några nya val sedan dess, utan högst upp på dagordningen står: ”Krig med Israel”. De har nu fått vad de ville ha. Med tanke på vilket elände Hamas skapat för det palestinska folket så blir det uppenbart att Palestinavänner inte bara behöver vara mot den israeliska högerpolitiken – den måste också se till att befria Palestina från Hamas.