Rapport från Palmedagen Östergötland

Nu har vi deltagit i dagens samtal under Palmecentrets flagg! Vi bjöds in för att hålla i en diskussion med Avner Gvaryahu från organisationen Breaking the Silence. Samtalet finns i på Olof Palme International Centers Facebooksida, 1 timme och 38 minuter in, och är drygt 25 minuter långt.

Vi hade mängder av intressanta frågor till Gvaryahu och hann med ett par av dessa. Organisationen ses av många propalestinska röster som en viktig visselblåsare. Samtidigt kritiseras den i Israel, även av socialdemokrater. Kritiken handlar om att de bidrar till att vänstern blir marginaliserad samt att en del av deras vittnesmål inte är sanningsenliga. Det blev hur som helst ett sansat samtal och i målet kan vi enas – att det bör bli en stark fredsinriktad vänster i Israel som sluter fred med en lika fredsinriktad palestinsk motpart.

En kommentar bör dock göras kring en dagsaktuell fråga som handlar om vaccineringen i Israel och Palestina på grund av Coronapandemin. I början av hela sändningen påstod Anna Sundström, generalsekreterare för Palmecentret, att de palestinier som lever i Israel skulle ha exkluderats från vaccineringen och att kritiker på grund av detta lyfter fram Israel som en apartheidstat.

Det här är dock felaktiga uppgifter, och det hela kan fungera som ett bra exempel på hur många ställningstaganden kring Israel och Palestina görs på grund av felaktig information, okunskap, en ensidig syn och i värsta fall osanningar. Diskussionen har nämligen inte alls handlat om palestinier som är israeliska medborgare. Det är här viktigt att inte blanda ihop palestinier som är medborgare i staten Palestina med de palestinier som är medborgare i staten Israel. De palestinier som är israeliska medborgare får givetvis vaccinering precis som alla israeliska medborgare – judar, araber, druser med fler.

Kritiken, som Palmecentret själva lyft fram i inlägg i evenemanget
Palmedagen Östergötland, handlar alltså om palestinier som är medborgare i Palestina. Palestina är en egen stat (som Sverige erkänt) – och som vi lyfte fram i ett tidigare inlägg har representanter för den palestinska myndigheten sagt att de är självständiga från Israel och vill sköta vaccineringen själva. Den källa som det hänvisas till från Palmecentrets sida är ett inslag på Sveriges Radio, där den palestinske läkaren och politikern Mustafa Barghouti uttalar sig. Han representerar det politiska partiet Palestinian National Initiative, som fick 2 av 132 mandat i det senaste valet. Han representanter alltså inte den palestinska staten (utan har snarast ett intresse av att få lyfta fram sin egen politik för att utmana de styrande). Det hade därför varit lämpligare att intervjua någon minister från den palestinska myndigheten.

Det är mycket möjligt att detta var en felsägning från Anna Sundströms sida eller att hon blivit försedd med felaktig information – men alla tittare fick bara del av detta argument som svartmålar Israel på felaktiga grunder.

I framtiden hoppas vi därför på att Socialdemokraterna och resten av den svenska arbetarrörelsen inser vikten av att stärka den israeliska socialdemokratin för att konflikten mellan Israel och Palestina ska kunna lösas. Bjud därför in representanter för den israeliska arbetarrörelsen på kommande arrangemang! I effektiv konfliktlösning måste folket vara representerat, och även om Breaking the Silence och Palestinian National Initiative också är intressanta att lyssna på, så representerar de inte majoriteten eller stora delar av Israel eller Palestina. Den representationen görs bättre av en palestinsk politiker från Fatah och en israelisk socialdemokrat.

SIV på Palmedagen Östergötland

På lördag (14:30–14:55) deltar vi i ett samtal under Palmedagen Östergötland. Det är en temadag kring Palestina, och vi blev inbjudna för att hålla i ett samtal med den israeliska organisationen Breaking the Silence. Det är en grupp som publicerar anonyma vittnesmål, kritiska till den israeliska militären och hur den agerar på framför allt Västbanken. Gruppen förs ofta fram av Israelkritiska/propalestinska röster, samtidigt som den ses som kontroversiell och ”vänsterextrem” i Israel (höger-/vänsterskalan där utgår oftast från förhållandet till konflikten med Palestina i första hand, inte utifrån ideologiska ställningstaganden kopplade till kapitalism/socialism som oftare är fallet i exempelvis Sverige). Därav kommer det bli en bra blandning av neutrala samt kritiska frågeställningar kring deras verksamhet. Välkomna att se det hela via Palmecentrets Facebooksida.

Om vaccineringen mot Corona

Flera debattörer har på senaste tiden gått till angrepp på Israel på grund av Coronavaccineringen, däribland Palestinagrupperna. Israel har varit väldigt effektiva i sin vaccinering, vilket kanske upprör vissa. Hur som helst så riktar man kritik om att Israel inte vaccinerar palestinierna. Men frågan är om man verkligen gör palestinierna en tjänst genom att omyndigförklara dem på detta vis. Det har nämligen varit känt i flera veckor att den palestinska myndigheten sagt att de fixar detta själva!

Från december: ”Another PA Ministry of Health official said that he expected vaccinations in the West Bank and Gaza Strip to begin next month. He, too, clarified that the PA has not asked Israel to supply the Palestinians with the vaccine. ’We are working on our own to obtain the vaccine from a number of sources,’ the official added. ’We are not a department in the Israeli Defense Ministry. We have our own government and Ministry of Health, and they are making huge efforts to get the vaccine.’”

Debatt mellan Noam Chomsky och Rudy Rochman

Vi tipsade tidigare om att YouTube-kanalen ”The Great Debate” arrangerade en debatt mellan Hen Mazzig och Ariel Gold. Nu är större namn inbjudna till samma debattkanal – framför allt Noam Chomsky, internationellt välkänd vänsterradikal debattör. Han har framfört skarp kritik mot Israels politik, men också kritiserat de antisionistiska och ibland antisemitiska tongångarna som finns i debatten. Det sistnämnda har även hans motdebattör, Rudy Rochman gjort. Han är däremot mer känd som en ung proisraelisk debattör snarare än någon som fokuserar på att kritisera den förda politiken i Israel. Rochman är 27 år gammal och Chomsky 92. Av den anledningen är ett tema i debatten politisk aktivism över generationsgränserna.

Skrämmande dokumentär om amerikanska evangeliska ”pro-Israeler”

SVT visar nu en intressant och viktig dokumentär om amerikanska evangeliska kristna och deras stöd till Trump, men framför allt om deras stöd till Israel. Det blir uppenbart att vi som kämpar för fred, demokrati och mänskliga rättigheter i Israel och Mellanöstern kommer behöva trappa upp våra insatser.

”Varför ber kristna amerikaner för Israel? Varför skänker de miljontals dollar till bosättare och militärer? I väntan på Jesu återkomst skapas allt starkare band mellan den kristna evangelikala högern i USA och den judiska staten. Aldrig har relationen varit bättre. Men vad händer vid den yttersta dagen? Filmaren Maya Zinshtein undersöker en ohelig allians och dess konsekvenser. Brittisk-israelisk dokumentär från 2020.”