Hoppa till innehåll

Ny antisemitisk debattör publicerad i Syre. Vad hände med ”Krossa rasismen”?

I förra veckan skrev vi en replik där vi kritiserade att tidningen Syre publicerat flera debattartiklar av en medarbetare från en pronazistisk tidning (som förstås alla handlade om den judiska staten Israel). Detta var inget problem enligt chefredaktören Lennart Fernström, som svarade direkt i anslutning till vår replik.

I dag har Syre publicerat ytterligare en debattartikel med fokus på Israel, som innehåller såväl allvarliga faktafel som antisemitiska paroller.

I artikeln, Judiska församlingar – ta avstånd från israelisk terror, används det klassiska rasistiska tankesättet att lägga skuld på offren för rasismen som de utsätts för. Debattören, Ingvar Flink, menar att det är Israels fel att antisemitismen sprider sig. Det hade varit helt korrekt att hävda att det är Israels fel att Israel kritiseras i högre utsträckning för sin politik – men rasismen, den är det rasisterna som ska skuldbeläggas för! (Jämförelsevis kan man se på hur det i samhällsdebatten funnits en oro att muslimer riskerar att utsättas för rasism när helt andra muslimer utfört exempelvis terrorbrott, och att det måste motarbetas. Där är alltså insikten tydlig om att inte nyttja rasistiska tankesätt, men detsamma gäller tyvärr inte för judar i det här fallet.)

Debattören nyttjar också det antisemitiska tankesättet att judar i exempelvis Sverige, i det här fallet judiska församlingar, ska ta avstånd från Israels agerande. Detta är rasism enligt alla definitioner av antisemitism, så här står det exempelvis i IHRA:s definiton, som ett exempel på vad som är antisemitiskt:

”Anse att judarna är kollektivt ansvariga för staten Israels ageranden.”

Även i Jerusalemdeklarationen, som lyfts fram av mer propalestinska debattörer som vill motarbeta antisemitism, tas detta upp som ett exempel:

”Holding Jews collectively responsible for Israel’s conduct or treating Jews, simply because they are Jewish, as agents of Israel.”

Svenska kommittén mot antisemitism skriver så här på sin webbplats, om vad som karaktäriserar antisemitism:

”Slutligen överskrids gränsen mellan antisemitism och politisk kritik när judar kollektivt hålls ansvariga för Israels politik.”

Forum för levande historia skriver så här på webbplatsen Antisemitism – då och nu:

”Kritik av Israels politik är inte antisemitism. Men kritiken blir antisemitisk om den använder sig av antisemitiska föreställningar eller riktas mot judar som grupp och till exempel gör judar utanför Israel – exempelvis i Sverige – ansvariga för den israeliska regeringens politik.”

Det är hög tid att inse att antisemitismen i hög grad existerar även inom vänstern, och att sluta ge den en plattform i rödgröna tidningar! Hur svårt ska det vara att förstå att en antirasistisk rörelse ska arbeta mot rasism, även när den drabbar judar?