Hoppa till innehåll

Replik: Hamas ska bekämpas – inte skonas

Socialdemokrater för tro och solidaritet skriver om Israel i AiP 18/10. Alla vettiga debattörer har lyft fram att det inte finns några ”men” för att rättfärdiga Hamas massakrer. Fler israeler dödades än under hela andra intifadan. Det är den största massakern på judar sedan Förintelsen. Ändå utnyttjar Sara Kukka-Salam och Jesper Eneroth tillfället för att föra fram samma talepunkter som vanligt – och trappar till och med upp retoriken. De förespråkar en politik som varken är rättvis eller leder till fred. Socialdemokratin måste nu ta itu med den naivitet och den ensidighet som råder gentemot Israel och de hot som landets befolkning utsätts för.

Det är positivt att det inom S inte finns samma typ av antijudisk och antiisraelisk extremism som i V och MP. Men medan anhängare till de partierna talar om rätten till väpnad kamp mot Israel, så väljer Tro och solidaritet en mer försåtlig väg. Snarare än öppet stöd vill de skapa en ökad ”förståelse” för Hamas terrordåd. De menar att ”förståelsen av bakgrunden är en nyckel för att förstå hur vi framgent ska förhindra ytterligare våld i regionen”. Problemet är att de är helt ensidiga i den förståelse de vill skapa.

På ett naivt sätt vill de tillskriva Hamas framgångar med faktorer som ”fattigdom, förtryck och desperation”. Allt ska skyllas på Israel. Flera betydelsefulla faktorer är helt bortglömda – fanatism, fundamentalism och extremism. Sören Wibeck skriver i ”Ett land, två folk” att religionens politiska roll alltid har varit större i Gaza än på Västbanken. Inspirationen till Hamas har tagits från exempelvis Hizbollahs krigföring, Irans revolution 1979 och från IS. I opinionsundersökningar har runt en tredjedel av palestinierna visat stöd för talibanerna och al-Qaida. Uppemot en fjärdedel såg på IS med positiva ögon. Saddam Hussein ses som en av de största förebilderna i det palestinska samhället (Arafat själv kastade sig rakt i armarna på Iraks diktator, bara något år efter hans folkmord på kurder i slutet av 80-talet).

Det är alltså uppenbart att kurder, yazidier och judar inte kan känna sig trygga i Mellanöstern. Antisemitismen är brutal. I Palestina hyser 93 procent antisemitiska åsikter. Om en person går att identifiera som jude så utsätts han/hon direkt för lynchningsförsök. SVT har uppmärksammat hur palestinsk public service till och med har barnprogram där det uppmanas att döda alla judar. Men i Tro och solidaritets upptrissade retorik, där vill de i stället lyfta fram att Israel skulle vara så rasistiskt, att landet utmärker sig på ett helt exceptionellt sätt (att landet, allena, ska jämföras med Sydafrikas apartheid).

Samma ensidighet gäller synen på extremism. Debattörerna lyfter upp de brott som begås av judiska bosättare (som även vi förstås fördömer). Dessa består ofta av ungdomar som kastar sten och förstör olivodlingar. I några fall har det begåtts mord på palestinier, det mest uppmärksammade var en mordbrand i Duma 2015. I Israel dömdes den skyldige till tre livstidsstraff. I stora delar av det palestinska samhället hyllas ännu värre mördare som hjältar och förebilder. Gatorna i städer som Jenin är fulla med affischer som hyllar självmordsbombare och andra terrorister. DN rapporterade nyss om massiva demonstrationer på Västbanken där man skanderade: ”I morgon kommer Hamas och bombar Israel! I morgon bombar vi era busstationer!”

Hamas är alltså inriktade på terror och hat – att döda civila israeler och att förgöra Israel. Målet är inte jämförelsevis mindre reformer, som att stoppa blockaden eller ockupationen av Västbanken. Och de är förstås mot en tvåstatslösning. I dagsläget sympatiserar en majoritet i Palestina med Hamas och dessa mål.

Det är alltså tydligt att Israel har behov av sitt försvar. Men medan vår partiledare lyft fram Israels rätt till självförsvar, så för i stället Tro och solidaritet fram förslag som skulle stärka Hamas förmåga att kriga. Bland annat vill de att blockaden ska hävas helt. Efter att 1300 israeler mördats, så är det tydligt att Israel haft goda skäl till blockaden. Utan denna kontroll hade Hamas haft ännu enklare att få in vapen, och ännu enklare att kunna ta sig in i Israel för att utföra massmord.

Kukka-Salam och Eneroth vill nu skona Hamas genom att Israel ska lägga ner sina vapen. Joe Biden från vårt amerikanska systerparti har förespråkat en mycket rimligare hållning: Världen gjorde ingenting under Förintelsen. Nu kommer vi inte stå vid sidan av igen.


Debattartikeln är även publicerad i AiP 25 oktober 2023.