Brev från Avoda

(2011-01-26)

SIV fick idag ett mail från Avoda, israeliska arbetarpartiet. Brevet är riktat till Avodas systerpartier i världen och säger att det nu är dramatiska tider i Israel. Försvarsminister Ehud Barak har avgått från sin post som ordförande i israeliska arbetarepartiet och aviserat att han ska starta ett nytt parti. Barak följdes av ytterligare fyra Knesset-ledamöter, och de har nu bildat en fraktion som kallar sig “Hatzmaut” ( Oberoende ). De övriga åtta i Avodas parlamentsgrupp kommer att fortsätta representera arbetarpartiet. Avoda kommer snart att genomföra en kongress där ny ordförande ska väljas.

Varken en- eller tvåstatslösning. Utan vadå?

Centrum för Mellanösternstudier finns vid Lunds Universitet.
Vid detta centrum bedrivs ett intressant projekt: “The Parallel States Project“.
“The Parallel States Project” är ett akademiskt forskningsprojekt som syftar till att formulera helt nya idéer och tankar kring konflikten Israel-Palestina.

– ett försök att tänka utanför gängse vedertagna ramar och se på problemet ur en helt ny synvinkel – varken den traditionella tvåstatslösningen eller den icke särskilt accepterade enstatslösningen.

– ett sätt att närma sig konfliktens frågor kring säkerhet, identitet och tillgång till land, och en väg mot en lösning på konflikten

– ett scenario med två stater, Israel och Palestina, som båda har gemensam kontroll över territoriet

Svårt läge för Labor och vänstern i Israel

(2011-01-25)

Dagens nyhet, att Ehud Barak lämnar israeliska Labor (Avoda) för att bilda ett nytt parti är ingen positiv nyhet men inte helt oväntad. Den israeliska dagstidningen Haaretz skriver om avhoppet idag.

Den politiska scenen i Israel är svåröverskådlig. Den israeliska vänstern har idag sammanlagt 16 mandat i Knesset jämfört med 56 mandat för ca 20 år sedan. En bra beskrivning av i vilket läge den israeliska vänstern befinner sig finns i en artikel av Dr Alf Hexel vid Friedrich Ebert Stiftung: “Quo vadis Avoda?” Comments of the State of Affairs of the Labor Party and the Israeli Left. Den är från juli 2010 och tar alltså inte upp de allra senaste händelserna, men är en bra ingång till den som vill veta mer om den inrikespolitiska situationen i Israel.

Socialdemokratiska Israelvänner bildat

Lördagen den 15 januari bildades organisationen Socialdemokratiska Israelvänner – SIV. Mötet ägde rum i ABF-huset i Stockholm och ca 25 personer deltog.
Valda:
Ulla Rydbeck, ordförande, Tommy Waidelich, vice ordförande, Peter Forslund, sekreterare, Bernt Jakobson, kassör.
Övriga ledamöter: Birgitta Englander, Maj Kalwa, Sigvard Marjasin samt Anita Gradin. Som ersättare valdes Bo Norberg. Vid det konstituerande mötet talade Socialdemokraternas internationella sekreterare Ann Linde samt Lisa Abramowicz från Svensk Israelinformation.