SIV besöker Israel – möten med Labor

Rapport från möte med Labor i Israel (Ulla Rydbeck, ordf.)
Jag och Thomas Bab var i Israel 28/12-7/1. Tommy Waidelich, riksdagsledamot (S) och tidigare vice ordförande i SIV var också i Israel under denna period. Tommy W och jag träffade partiledaren Isaac Herzog och partisekreteraren Hilik Bar på Labors partiexpedition på 55 La Guardia. Deras partihögkvarter är mycket modest jämfört med vårt imponerande hus på Sveavägen 68. Men stämningen när man kommer dit är trevlig och man känner sig mycket välkommen. Förra gången jag var i Israel, januari 2013, träffade jag förra partiordförande Shelly Yachimovich, partisekreteraren Hilik Bar samt Colette Avital, partiets internationella sekreterare.

Yachimovich fick oväntat lämna sin post då hon utmanades av partiets andreman Isaac Herzog, i samband med primärvalen i november. Hon fick 41% och Herzog 59 %,Förra gången dessa två Laborpolitiker tävlade om partiledarposten var 2012, men då vann Yachimovich men hennes tid som partiledare blev alltså kort.Jag träffade alltså Labor strax före valet i januari 2013 och förväntningarna var att man skulle få en stor valframgång. Dessa förväntningar infriades inte och under 2013 har missnöjet varit stort inom Labor vilket ledde fram till ett skifte på ordförandeposten. Under perioden med Yachimovich (2012-2013) fokuserade partiet på socioekonomiska frågor och detta var en politisk linje där Yachimovich hade partiet bakom sig, inte minst den yngre generationen. De sociala frågorna, höga matpriser, höga lägenhetspriser och hyror stod i fokus särskilt under sommaren 2011 då unga israeler demonstrerade över hela Israel, framför allt i Tel Aviv. Det israeliska ekonomiska undret, men fantastisk tillväxt har samtidigt skapat stora klyftor och fattigdom. Fokus var att återfå väljarnas förtroende, och skapa stabila koalitioner med andra sekulära partier som är center-vänster alt. center-liberala. Man bedömde att israeliska väljarna var trötta på konflikten och allt tal om fredsförhandlingar. Men i och med att detta politiska vägval inte bar frukt i valet, man ökade med endast två platser i Knesset, började diskussionen om partiledarens lämplighet. Att USA med vicepresident Kerrys har gjort stora ansträngningar att nå fram till en förhandlingsposition har gjort att fokus i inrikespolitiken åter är på konflikten och fredsförhandlingarna med palestinierna. Inom Labor ville en majoritet åter se fredsfrågan som fråga nummer ett. Partisekreteraren Hilik Bar menade också att partiet blivit oroligt och otåligt, att man ville se flera och snabbare resultat. Och helst också få platser i regeringen. Där hade Yachimovich varit mycket tydlig – aldrig sitta i samma regering som Likud. Men för Labors Knesset-ledamöter är en oppositionsroll utanför regeringen svåraccepterad, bättre att opponera men sitta i regeringen. Samtalet med Hilik Bar var öppet och förtroendefullt. Partiet uppskattar att det finns socialdemokrater i Europa och Sverige som förstår Israels position. Den övergripande uppfattningen är dock att de europeiska socialdemokratiska partierna inte utgör något reellt stöd för israeliska Labor, man anser att socialdemokratiska partierna i Europa är i princip enbart propalestinska med mycket liten förståelse för en israelisk uppfattning. Vi träffade även Colette Avital som under många år var Labors internationella sekreterare, en post som hon lämnade i januari 2013, strax före valet. Anledningen var att hon kommit i konflikt med Shelly Yachimovich som inte prioriterade de internationella frågorna, och framför allt ansåg att Labor inte borde delta i Socialistinternationalens verksamhet. Yachimovich prioriterade istället att stödja framväxten av Progressive Alliance (ett internationellt alternativ till Socialistinternationalen). Vissa inom Labor tycker att världens socialdemokrater lämnar Socialistinternationalen i sticket när man slutar delta i SI:s verksamhet utan istället bidrar till framväxten av en ny internationell socialdemokratisk organisation. Inom SI finns många länder som absolut kan ifrågasättas som demokratiska stater, samtidigt som det finns länder som verkligen skulle behöva Västeuropas socialdemokratiska partier som stöd. Men vårt parti liksom flera andra socialdemokratiska partier har mer eller mindre gett upp hoppet om SI.Hur israeliska Labor ska göra, om de ska återuppta kontakten med SI, eller om de ska satsa på Progressive Alliance, eller kanske både och återstår att se. Och kanske kommer även Colette Avital tillbaka som internationellt ansvarig i Labor, för hon har fortfarande kvar sitt medlemskap i Labor.

Det politiska läget i Israel

Det israeliska valresultatet i januari 2013 skapade en oklar politisk situation. Koalitionen mellan Likud och Yisrael Beteinu – fick 31 platser i Knesset (av 120). Lika många platser fick Yair Lapids Yesh Atid tillsammans med Nafatali Bennets Habayit Hayehudi. Lapid och Bennet hade slutit en pakt att antingen går de med Netanyahu/Lieberman eller så står de utanför, men de gör det tillsammans. Labor fick 15 platser vilket bara var två mer än i förra valet, men under den senaste mandatperioden lämnade fem av Labors Knessetledamöter partiet, så i den meningen var resultatet en framgång. Vårt andra systerparti Meretz gjorde ett bra val och gick från 3 till 6 platser. Valdeltagandet är jämfört med Sverige lågt, ca 56 % röstade. Likud bildade efter långa och svåra förhandlingar en koalition med Yesh Atid, Habayit Hayehudi och Hatnuah. Det som till slut löste situationen var att det lilla partiet Hatnuah med forna Kadima-ledaren Tzipi Livni i spetsen till slut bestämde sig för att stödja en höger/liberal koalition och inte en center-vänster-allians. Regeringen har klarat sig så här långt, även om det varit stora motsättningar mellan framför allt det liberala partiet Yesh Atid och de övriga.

Här följer en sammanställning av partierna, en förklaring vad namnet betyder, politisk inriktning, vem som är partiledare och hur det gick i valet. Sifforna inom parentes är antalet platser i Knesset i opinionsundersökningen (publicerad i Haaretz) i oktober 2013.

Likud betyder ”samling/förbund” och är också i grunden en koalition av flera mindre borgerliga partier. Partiledare och statsminister är Benyamin ”Bibi” Netanyahu. Likud är ett neo-revisionistiskt sionistiskt ekonomiskt liberalt parti.

Yisrael Beteinu betyder ”Israel, vårt hem”, partiledare är Avigdor Lieberman, numera utrikesminister. Partiet är nationalistiskt, sekulärt, ekonomiskt liberalt, revisionistiskt sionistiskt, många av de ryska immigranterna röstar på Liebermans parti. Likud/Yisrael Beteinu fick tillsammans 23,32%, 31 platser (32).

Yesh Atid betyder ungefär ”det finns en framtid”, partiledare och finansminister är Yair Lapid, han är son till Tommy Lapid som startade detta parti. Yair Lapid är en känd TV-programledare och han bestämde sig mindre än ett år före valet att ställa upp. Partiet fick 14,32 % 19 platser (10).

Habayit Hayehudi betyder ”det judiska hemmet”, partiledare är Naftali Bennet som också är minister för industri, handel, arbetsmarknad samt diaspora-frågor. Partiet är högernationalistiskt/sionistiskt religiöst och har vänt sig till bl.a. bosättarna. Partiet fick 9,12 %, 12 platser (15).

Israel Labor Party kallas också Avoda vilket betyder ”arbete” är det israeliska socialdemokratiska partiet. Partiet leds av Isaac Herzog, en mycket välkänd Labor-politiker. Partiet präglas fortfarande, om än i mindre grad än tidigare av den traditionella arbetarsionismen. Partiet fick 11,39 %, 15 platser, (17).

Meretz betyder ”energi” och är ett vänstersocialistiskt sekulärt grönt parti. Partiet har en kvinna som partiledare, Sahava Gal-On. Partiet fick 4,54 %, 6 platser, (12)

Hatnuah, som betyder ”rörelse” är ett centerliberalt sionistiskt parti som leds av Kadimas förra partiledare Tzipi Livni. Partiet fick 4,99 %, 6 platser, (5)

Kadima, som betyder ”framåt” leds idag av Shaul Mofaz, de är även de ett centerliberalt parti. Utan Livni som partiledare utraderades nästan Kadima och togs sig med nöd och näppe in i Knesset – fick 2,1 % av rösterna, 2 platser (2).

Shas vars namn är en akronym av ”Sfarads vakter av Toran” är ett ultraortodox, populistiskt parti, som leds av Eli Yishai. Partiet fick  8,75 % 11 platser (10).

United Torah Judaism/UTJ/Yahadut Hatorah är ytterligare ett ultraortodoxt parti som många sefardiska judar röstar på, leds av Yakov Litzman och Moshe Gafni, partiet fick 5,17 %, 7 platser, (6)

United Arab List är ett arabiskt-muslimskt parti, lett av Ibrahim Sarsur, partiet fick 4 platser, (3,65%).

Hadash är en akronym för orden ”demokratisk front, fred, jämlikhet” och är ett judiskt-arabiskt sekulärt kommunisparti. Leds av Mohammed Barahke, partiet fick 2,99 % 4 platser, (4).

Balad är en akronym för orden ”nationell, demokratisk front”, leds av Jamal Zahalka, partiet är vänstersocialistiskt, sekulärt, panarabiskt. Partiet fick 2,65 %, 3 platser (3)

parti                                                         valresultat jan-13              opinionsmätning okt -13

Likud-Beteinu                                           31                                        32

Labor                                                        15                                        17

Habayit Hayehud                                     12                                        15

Meretz                                                     6                                          12

Yesh Atid                                                  19                                        10

Shas                                                         11                                        10

United Torah Judaism,UTJ-                    7                                         6

Yahadut Hatorah

Hatnuah – Rörelse                                   6                                         5

Hadash                                                     4                                         4

Ra’am-Ta’al                                              4                                         4

Balad                                                        3                                         3

Kadima                                                     2                                         2

 

Regeringskoalitionen är höger/liberal/religiös och består av Likud Beitenu, Habayit Hayehud, Yesh Atid och Hatnua. De fick i valet 68 platser i Knesset. I opinionsundersökningen från oktober fick de 63 platser.

Oppositionen är splittrad och består av socialdemokrater, vänster, ultrareligiösa partier och arabiska partier: Labor, Shas, Meretz, Yahadut HaTorah, Kadima, Hadash, Balad, Raam Taal. De har tillsammans 52 platser i Knesset och fick 57 i opinionsundersökningen från oktober. De största förändringarna ser man hos det liberala partiet Yesh Atid, deras dyk från 19 till 10 är typiskt för ett parti som byggt sin existens på en enskild karismatisk person – Yair Lapid. Det har hänt förr med partier i Israel, Kadima är ett annat exempel, som i valet 2006 fick 29 platser av 120 i Knesset och som idag har 2 och precis klarar spärren. För den som vill fördjupa sig i opinionssiffror från Israel,

eller följ den här bloggen – Jeremy´s Knesset Insider.

Isaac Herzog ny ledare för Avoda

Sammandrag ur Haaretz 22.11 – 25.11.13

Isaac Herzog ny ledare för Avoda
Israels arbetarparti Avoda valde i primärvalen 21 november knessetledamoten Isaac Herzog till ny ordförande i en jordskredsseger över sittande oppositionsledaren Shelly Yacimovich med mer än 60 % av rösterna. I reella tal var Herzogs vinstmarginal dock inte mer än några tusen röster.

“Vi inleder i dag en resa för att förändra bilden av staten Israel, ” sade han i ett uttalande efter segern.

Herzog är knessetledamot sedan 2003, och tjänstgjorde tidigare i regeringar som minister för bostäder och byggande, minister för turism, minister för välfärd och social service, minister för diasporan och kampen mot antisemitism. Han är 53 år gammal, och kommer från en välkänd politikerfamilj med Israels sjätte president Chaim Herzog som far och Abba Eban som morbror. Han bär smeknamnet ‘Bougie’.

 

Omröstningen, där enbart Avodas registrerade väljare deltog, var i huvudsak en omröstning om Herzogs företrädares ledarskap. Shelly Yacimovich, en framträdande journalist som valde den politiska banan, var kontroversiell i partiet och förlusterna i det senaste knessetvalet gjorde inte saken bättre. Genom att fokusera på de sociala klyftorna i Israel lyckade hon samtidigt attrahera unga aktivister till Avoda, som annars, menar Haaretz Uri Misgav, sitter kvar i gamla mönster. Herzog är en mer traditionell israeliska politiker med starka band till partiets kärna. Han har, enligt Misgav, två val. Han kan mjuka upp den nuvarande oppositionslinjen för att få plats i regeringen, vilket skulle innebära dödsstöten för Arbeiderpartiet, men mer sannolikt är att han kvarstår som oppositionsledare i Knesset för att vinna tillbaka förlorade Avoda-väljare med en politik inriktad på säkerhetsfrågorna och social rättvisa.
En annan Haaretz-kommentator, Yossi Verter, menar att de aktiva i den sociala proteströrelse som bar fram Yacimovich den här gången avstod från att rösta som en följd av hennes bristande ledarskap. Herzog, däremot, är en allmänt omtyckt och respekterad politiker med bred politisk erfarenhet. Hans råd till Herzog är att göra som Meretz ledare Zahava Gal-On, som trots sin brist på karisma blivit en tillgång för sitt parti genom att hålla på ideologin och visa personlig integritet. Eftersom fredsförhandlingarna näst intill är stillastående brådskar det inte med att ingå i en regering för att åstadkomma fred. Herzogs kampanj var, påpekar Landau, inriktad på Avodas fredspolitik och Yacimovichs vägran att lyfta fram kraven på fred och ett upphörande av ockupationen i valplattformen.

Bara några dagar efter sin valseger uppmanades Herzog av Tzipi Livni, justitieminister och fredsförhandlare, att bilda allians för fred med hennes parti Hatnua som en motvikt till Yesh Atids Yair Lapid och Habayit Hayehudis Naftali Bennett. Hon menar att regeringen betalar ett högt pris för alliansen med de bägge partierna och att det nu är dags för en ny allians för fred. ”Vi har sex månader på oss att uppnå den permanenta fred med palestinierna som är en förutsättning för ett säkert, judiskt och demokratiskt Israel.”

Isaac Herzog förhåller sig dock kallsinnig till Tzipi Livnis invit. Han kallade Netanyahus regering för ”förlamad” och sa att han inte rekommenderade Netanyahu att ligga vaken i väntan på ett samtal från Herzog.

“Det är ingen idé att gå in i Netanyahus regering med dess nuvarande sammansättning. Har han en regering som kommer att gå med på att evakuera bosättningarna? Det här är en förlamad koalition. Det finns inga skäl att sitta med i den.”

Medlemsmail mars

Socialdemokratiska Israelvänner, medlemsbrev 2013-03-17

1. Årsavgift 2013 – påminnelse!

2. Årsmöte 2013 hålls på ABF-huset i Stockholm den 12 maj kl. 14.00

3. Övernattningsmöjlighet för medlemmar som inte bor i Stockholm

4. Vad händer i Israel?

 

1. Det är nu hög tid att betala årsavgiften för 2013. Medlemsavgiften är 300 kr/år. Studerande, arbetslösa och pensionärer betalar 100 kr. Bankgiro: 496-2965.

2. Föreningen har sitt årsmöte söndagen den 12 maj kl. 14.00 på ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Nomineringar för val av styrelse och revisorer ska ske senast fyra veckor före årsmötets öppnande till av föregående årsmöte vald valberedning. Årsmöteshandlingar sänds ut senast två veckor före årsmötet. Valberedningens sammankallande är Göran Eriksson, goran.eriksson@abf.se, mobil 0708 – 699 470.

3. Övernattningsmöjlighet i Stockholm

De medlemmar som bor i Stockholm och som har möjlighet att erbjuda övernattningsmöjlighet för medlemmar som inte bor i Stockholm, nu närmast t.ex. vid årsmötet den 12/5 – hör av er till ordföranden, ulla@rydbeck.se eller ring 0705-13 13 97.

4. Vad händer i Israel?

Med bara lite mer än tre dygn kvar innan den utökade tidsfristen för koalitionsbyggandet skulle ha löpt ut nåddes slutligen en överenskommelse mellan partierna Likud-Beitenu, Yesh Atid och HaBayit HaYehudi. Israels nya koalitionsregering kommer även att inkludera HaTnua, vars partiledare Tzipi Livni var först att ge sitt stöd till Binyamin Netanyahu.

Israel får en finansminister som varken har ekonomisk eller politisk erfarenhet, nämligen journalisten Yair Lapid. Likud-Beitenu får 11 ministrar mot de andra som tillsammans har 10, vilket ger Likud majoritet i regeringen. Antalet ministerposter har minskats från 31 till 21, vilket måste ses som en framgång. Benyamin Netanyahu är självskriven premiärminister och blir även utrikesminister tills det står klart om Avigdor Lieberman blir frikänd i den pågående rättsprocessen. Övriga ministerposter fördelas mellan partierna Likud-Beitenu, Yesh Atid (Yair Lapid), HaBayit HaYehudi (Naftali Bennett) och HaTnua (Zipi Livni). Därmed förfogar den nya koalitionsregeringen över 68 mandat av Knessets totalt 120. Kadima och de ortodoxa partierna hålls utanför regeringen.

Det sista hindret i förhandlingarna uppges ha varit kampen om utbildningsministeriet, som Likud tidigare har kontrollerat och som Yesh Atid nu krävde för egen del. Omfattande utbildningsreformer var ett av Yesh Atids vallöften, vilket gjorde att partiet vägrade böja sig på den punkten. Netanyahu tvingades därför lyfta ut sina egna för att få till en fungerande koalition. Det är nog ingen överdrift att säga att han fått offra sin popularitet inom Likud för att få fortsätta i regeringsställning. Frågan är hur stort det interna missnöjet är, och vilka konsekvenser det får på sikt.

Om inget oväntat inträffar kommer Binyamin Netanyahu att presentera sitt koalitionsförslag för president Shimon Peres snarast. Tanken är att den nya regeringen kommer att avlägga ämbetseden på måndag, två dagar innan USA:s president Barack Obama inleder sitt statsbesök.

Det har varit en lång process att komma fram till denna regering, och om den kommer att visa sig stark och handlingskraftig är svårt att sia om. De partier som var framgångsrika, både i valet och regeringsförhandlingarna har båda partiledare som är oerfarna av politik – Yair Lapid (Yesh Atid) och Naftali Bennett (HaBayit HaYedudi), men de visade prov på uthållighet i att vara trogna den pakt de slöt – att hålla ihop – antingen inom regeringen tillsammans eller utanför tillsammans. Nu får man se tiden an och se om de lyckas göra det som de lovade i valkampanjen – att driva igenom reformer inom värnplikt, utbildning, och valsystem, samt att pressa ner de höga levnadskostnaderna. Tyvärr har det tidigare visat sig att lika snabbt som man kan vinna en opinion lika snabbt kan man rasa ner. Det kan bli upp som en sol och ner som en pannkaka – det har hänt förr i den israeliska politiken.

Labor står alltså utanför denna samlingsregering och hur partiet ska agera i opposition är svårt att gissa, troligen fortsätter man strategin att stärka partiet internt och visa på de stora orättvisor som finns i det israeliska samhället.

 

För styrelsen,

Ulla Rydbeck, ordförande, 0705-13 13 97

Socialdemokratiska Israelvänner

www.s-israelvanner.se

info@s-israelvanner.se

Medlemsmail februari

Detta medlemsbrev innehåller följande information

1.      Årsavgift 2013

2.      Årsmöte 2013 hålls på ABF-huset i Stockholm den 12 maj kl. 14.00

3.      Rapport från styrelsemöte och styrelseseminarium

4.      Rapport från ordförandens möte med Labor i Israel

5.      Det israeliska valet

6.      Socialdemokraternas utrikesdeklaration

7.      Ursprungsmärkning av produkter från bosättningarna

8.      Övernattningsmöjlighet för medlemmar som inte bor i Stockholm

 1. Det är nu dags att betala årsavgiften för 2013. Medlemsavgiften är 300 kr/år.Studerande, arbetslösa och pensionärer betalar 100 kr, men det är frivilligt att betala mer om man kan. Bankgiro: 496-2965.

2. Föreningen har sitt årsmöte söndagen den 12 maj kl. 14.00 på ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.  I stadgarna står: Nomineringar för val av styrelse och revisorer ska ske senast fyra veckor före årsmötets öppnande till av föregående årsmöte vald valberedning. Motion kan väckas av enskild medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars. Styrelsen ska senast två veckor före årsmötet sända ut årsmöteshandlingar till medlemmarna. Valberedningens sammankallande är Göran Eriksson, goran.eriksson@abf.se, mobil 0708 – 699 470.

3.Styrelsen hade sammanträde i slutet av november och hade sedan ett styrelseseminarium den 19/1 för att diskutera vunnen erfarenhet sedan SIVs bildande och hur den erfarenheten ev. skulle kunna påverka föreningens syfte, mål och strategier samt den organisatoriska formen (del av den etablerade S-organisationen eller en fristående organisation av socialdemokrater) Vi arbetar nu med ovanstående och hoppas kunna lägga ett förslag till årsmötet där ovanstående ingår som viktiga delar i ett förslag till nya stadgar. Vi fortsätter detta arbete på nästa styrelsemöte som vi har den 21/2.

4. Rapport från ordförandens resa till Israel i december-januari:
”Jag var i Israel 19/12-2/1. Detta var en privat semesterresa men jag hade, liksom vid tidigare resor tagit kontakt i förväg med Labor för att om möjligt träffa företrädare personligen. Jag träffade partiordförande Shelly Yachimovich, Knesset-ledamoten Isaac Herzog, partiets 2:e man samt partisekreteraren Hilik Bar. Mötena med partiordförande och partisekreteraren ägde rum på Labors tillfälliga kampanjkontor i stadsdelen Montefiore i Tel Aviv, en del av Tel Aviv som är ganska ruffig och nersliten. Det var en härlig stämning på kontoret, det sjöd av aktivitet. Shelly Yachimovich är en mycket karismatisk person, det är inte svårt att förstå den entusiasm hon har väckt, inte minst bland yngre. Och då ska man komma ihåg att med svenska mått mätt är hon en ”äldre” politiker, född -60, f.ö. samma år som Herzog. I Israel är det mer ovanligt med riktigt unga ledamöter i Knesset, erfarenhet är en viktig politisk egenskap. Partisekreteraren Hilik Bar tillhör en yngre generation, född – 75. Det som står klart är att man är besviken på de europeiska socialdemokratiska partierna, och kanske i synnerhet de skandinaviska, som de uppfattar som enbart pro-palestinska med mycket liten förståelse för det israeliska perspektivet. – Vi har större nytta av stödet från Angela Merkel, sa Hilik Bar. Vi diskuterade förstås det kommande valet, och det fanns stora förhoppningar på framgång. Helt klart är att Shelly (hon kallas oftast enbart med förnamn) har lyckats ena och gjuta framtidstro i partiet. Hon har fokuserat på de sociala frågorna, på höga matpriser, höga lägenhetspriser och hyror. Det israeliska ekonomiska undret, men fantastisk tillväxt har samtidigt skapat stora klyftor och fattigdom. Fokus är att återfå väljarnas förtroende, och skapa stabila koalitioner med andra sekulära partier som är center-vänster alt. center-liberala. De israeliska väljarna är trötta på konflikten och allt tal om fredsförhandlingar – inget har ju fungerat anser många. Just nu är det många som resonerar som att det är gott nog som det är nu och att vägen till fred är just nu är så lång att man inte orkar bry sig. Israeliska Labor har fortfarande fredsfrågan högt på sin politiska agenda men arbetar nu också med andra frågor som berör de israeliska väljarna. Ni som är intresserade av mer information, hör gärna av er.

5. Det israeliska valresultatet skapade en oklar politisk situation. Koalitionen mellan Likud och Yisrael Beteinu – fick 31 platser i Knesset (av 120). Lika många platser fick Yair Lapids Yesh Atid tillsammans med Nafatali Bennets Habayit Hayehudi. Lapid och Bennet har i media slutit en pakt att antingen går de med Netanyahu/Lieberman eller så står de utanför, men de gör det tillsammans. Labor fick 15 platser vilket bara är 2 mer än i förra valet, men under den senaste mandatperioden lämnade fem av Labors Knessetledamöter partiet, så i den meningen var resultatet en framgång. Vårt andra systerparti Meretz gjorde ett bra val och gick från 3 till 6 platser. Valdeltagandet är jämfört med Sverige lång, ca 56 % röstade. Ett parti måste nå upp till 2 % för att få plats i Knesset, vilket är en låg siffra om man jämför med andra länder, detta leder till att det finns många små partier och skapar svårigheter att bilda stabila regeringar. Fortfarande pågår förhandlingar. Frågan är om Netanyahu kan klara en regering med både Lieberman och den liberala Lapid. Det är intressant att gå in på Knessets hemsida, som finns på engelska http://knesset.gov.il/main/eng/home.asp

Där kan man se vilka ledamöterna är, de har alla fylliga presentationerna. Man kan sortera efter ålder, kön, yrke, utbildning, språkkunskaper, vilket land de kommer från ursprungligen (Israel är ett invandrarland), vem som är gift med en annan ledamot, vem som är skild, familjerelationer (det finns många syskon i Knesset och många föräldra/barn-relationer och andra släktskapsrelationer), vad de arbetat med, antal barn (!), deras kostnader för kontakter med allmänheten, m.m. intressant information. Det som slår en när man läser presentationerna är att det är några saker som behövs för att göra en politisk karriär i Israel: det är en fördel att komma från en politikerfamilj, det är viktigt med en imponerande militärtjänstgöring, en prestigefylld utbildning, ofta ett yrke som läkare, forskare, advokat och numera också journalist. Normen är att man är gift och många barn är ett klart plus. Här följer en sammanställning av partierna, en förklaring vad namnet betyder, politisk inriktning, vem som är partiledare och hur det gick i valet:

Likud betyder ”samling/förbund” och är också i grunden en koalition av flera mindre borgerliga partier. Partiledare är Benyamin ”Bibi” Netanyahu. Likud är ett neo-revisionistiskt sionistiskt ekonomiskt liberalt parti. De fick tillsammans med Yisrael Beteinu 31 platser (23,32%).

Yisrael Beteinu betyder ”Israel, vårt hem”, partiledare är Avigdor Lieberman. Partiet är nationalistiskt, sekulärt, ekonomiskt liberalt, revisionistiskt sionistiskt, många av de ryska immigranterna röstar på Liebermans parti.

Yesh Atid betyder ungefär ”det finns en framtid”, partiledare är Yair Lapid, han är son till Tommy Lapid som startade detta parti. Yair Lapid är en känd TV-programledare och han bestämde sig mindre än ett år före valet att ställa upp. Lapid fick 19 platser (14,32%)

Habayit Hayehudi betyder ”det judiska hemmet”, partiledare är Naftali Bennet. Partiet är ultranationalistiskt och har vänt sig till de religiösa grupperna. Partiet fick 12 platser, (9,12%).

Israel Labor Party kallas också också Avoda vilket betyder ”arbete” är det israeliska socialdemokratiska partiet. Partiet leds av Shelly Yachimovich, en f.d. känd radiojournalist. Partiet präglas fortfarande, om än i mindre grad i detta val, av sitt arv – den traditionella arbetarsionismen. Partiet fick 15 platser, (11,39%).

Meretz betyder ”energi” och är ett vänstersocialistiskt sekulärt grönt parti. Partiet har en kvinna som partiledare, Sahava Gal-On. Partiet fick 6 platser, (4,54%).

Hatnuah, som betyder ”rörelse” är ett centerliberalt sionistiskt parti som leds av Kadimas förra partiledare Tzipi Livni. Partiet fick 6 platser,(4,99%).

Kadima, som betyder ”framåt” leds idag av Shaul Mofaz, de är även de ett centerliberalt parti. Utan Livni som partiledare utraderades nästan Kadima och togs sig med nöd och näppe in i Knesset med 2 platser och 2,1 % av rösterna.

Shas vars namn är en akronym av ”Sfarads vakter av Toran” är ett ultraortodox, populistiskt parti, som leds av Eli Yishai. Partiet fick 11 platser (8,75 %).

United Torah Judaism är ytterligare ett ultraortodoxt parti som många sefardiska judar röstar på, leds av Yakov Litzman och Moshe Gafni, partiet fick 7 platser, (5,17 %).

United Arab List är ett arabiskt-muslimskt parti, lett av Ibrahim Sarsur, partiet fick 4 platser, (3,65%).

Hadash är en akronym för orden ”demokratisk front, fred, jämlikhet” och är ett judiskt-arabiskt sekulärt kommunisparti. Leds av Mohammed Barahke, partiet fick 4 platser, (2,99 %).

Balad är en akronym för orden ”nationell, demokratisk front”, leds av Jamal Zahalka, partiet är vänstersocialistiskt, sekulärt, panarabiskt. Partiet fick 3 platser (2,56 %)

6. Socialdemokraternas utrikesdeklaration som lämnades i samband med den utrikespolitiska debatten i riksdagen den 2013-02-13 finner du på länk här

http://www.socialdemokraterna.se/upload/Internationellt/Utrikespolitisk%20debatt2013_S_Om%20viljan%20finns.pdf

Avsnittet Fred och säkerhet i Israel och Palestina (sid 5) visar tydligt att partiet skärper tonen ang. Israel/Palestina. Man säger följande; Sverige bör snarast erkänna staten Palestina, ursprungsmärkning för bosättarprodukter bör införas, EU-lagstiftning ska införas för att stoppa finansiella transaktioner med bosättningarna och som sista punkt; EU ska genom det avtal som slöts i oktober 2012 aktivt stödja staten Palestina vad gäller handel och annan utveckling

7. Ursprungsmärkning av bosättarprodukter

Den socialdemokratiska partistyrelsen fattade i november beslut om att verka för att Sverige ska driva frågan om ursprungsmärkning av bosättarprodukter och Palmecentret har nu en kampanj där man bl.a. samlar in namnunderskrifter för att få regeringen att verka för ursprungsmärkning. Se vidare länken nedan

http://www.socialdemokraterna.se/upload/Internationellt/2012/Mark_ockupationen/Bakgrund_till_uppropet.pdf

Stockholms Arbetarekommun tog på sitt representantskapsmöte i december ett uttalande som gick längre än partistyrelsen. Där säger man att man vill att Sverige ska verka för ett importförbud av varor producerade på israeliska bosättningar på ockuperad mark och att Sverige ska verka för att EUs: förmånliga handelsavtal med Israel suspenderas till dess att återlämnandet av ockuperad mark påbörjas. SIV:s ordförande som är ledamot av representantskapet yrkade avslag på att anta uttalandet, men uttalandet antogs med nästan total majoritet, se vidare länkarna nedan

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Stockholm/Media/Nyheter-fran-Stockholmsregionen/Uttalande-om-situationen-i-Palestina/8.

Övernattningsmöjlighet i Stockholm

De medlemmar som bor i Stockholm och som har möjlighet att erbjuda övernattningsmöjlighet för medlemmar som inte bor i Stockholm och som inte har släktingar/vänner att bo hos, men som vill delta i medlemsmöten, nu närmast t.ex. årsmötet den 12/5 – hör av er till föreningen, antingen till adressen info@s-israelvanner.se eller till ordföranden på epostadress ulla@rydbeck.se eller ring 0705-13 13 97.

Ännu ett brev från Avoda

Vi fick ytterligare ett mail från Avoda som berättar om ett partimöte den 20 januari som har visat på det engagemang och den entusiasm som finns nu i partiet efter att Barak lämnat.

Centralkommitténs möte var öppet för alla partimedlemmar, hundratals människor deltog. De Knesset-ledamöter som först hade aviserat att de skulle lämna partiet om vi inte lämnade regeringen har nu bestämt sig för att stanna kvar i partiet. En ny entusiasm finns nu i partiet, det visar inte minst den senaste veckans tillströmning av nya medlemmar, framför allt yngre. Nu planerar för kongress då en ny partiledare ska väljas.

Brev från Avoda

(2011-01-26)

SIV fick idag ett mail från Avoda, israeliska arbetarpartiet. Brevet är riktat till Avodas systerpartier i världen och säger att det nu är dramatiska tider i Israel. Försvarsminister Ehud Barak har avgått från sin post som ordförande i israeliska arbetarepartiet och aviserat att han ska starta ett nytt parti. Barak följdes av ytterligare fyra Knesset-ledamöter, och de har nu bildat en fraktion som kallar sig “Hatzmaut” ( Oberoende ). De övriga åtta i Avodas parlamentsgrupp kommer att fortsätta representera arbetarpartiet. Avoda kommer snart att genomföra en kongress där ny ordförande ska väljas.

Svårt läge för Labor och vänstern i Israel

(2011-01-25)

Dagens nyhet, att Ehud Barak lämnar israeliska Labor (Avoda) för att bilda ett nytt parti är ingen positiv nyhet men inte helt oväntad. Den israeliska dagstidningen Haaretz skriver om avhoppet idag.

Den politiska scenen i Israel är svåröverskådlig. Den israeliska vänstern har idag sammanlagt 16 mandat i Knesset jämfört med 56 mandat för ca 20 år sedan. En bra beskrivning av i vilket läge den israeliska vänstern befinner sig finns i en artikel av Dr Alf Hexel vid Friedrich Ebert Stiftung: “Quo vadis Avoda?” Comments of the State of Affairs of the Labor Party and the Israeli Left. Den är från juli 2010 och tar alltså inte upp de allra senaste händelserna, men är en bra ingång till den som vill veta mer om den inrikespolitiska situationen i Israel.