Hoppa till innehåll

Ännu ett brev från Avoda

Vi fick ytterligare ett mail från Avoda som berättar om ett partimöte den 20 januari som har visat på det engagemang och den entusiasm som finns nu i partiet efter att Barak lämnat.

Centralkommitténs möte var öppet för alla partimedlemmar, hundratals människor deltog. De Knesset-ledamöter som först hade aviserat att de skulle lämna partiet om vi inte lämnade regeringen har nu bestämt sig för att stanna kvar i partiet. En ny entusiasm finns nu i partiet, det visar inte minst den senaste veckans tillströmning av nya medlemmar, framför allt yngre. Nu planerar för kongress då en ny partiledare ska väljas.