Årsmöte 2017

Vid årsmötet 2017 som ägde rum i riksdagen tisdagen den 9 maj 2017 valdes följande styrelse:

Ulla Bab Rydbeck, ordförande på 2 år, Kristofer Åberg, ledamot på två år.

Kvar i styrelsen ett år till  är Yosef Sigal och Thomas Bab.

Nyvald ledamot Julianna Weiss.

Shimon Peres- en av Israels grundare

Nobelpristagaren och Israels förre premiärminister Shimon Peres har avlidit. Fram till 2014 var Peres landets president. Född 1923 i dåvarande Polen, nuvarande Belarus. 1934 utvandrade familjen till Palestina. Peres var redan som mycket ung aktiv i arbetarpartiet Mapai. Han är en av de sista politiska ledarna som är statens grundare och var en av David Ben Gurions närmaste medarbetare. Peres var en av initiativtagarna till Oslo-överenskommelsen. Han var en outtröttlig advokat för en tvåstatslösning. Peres var en omstridd, kontroversiell och motsägelsefull politiker, avskydd av nationalister och högern, då han representerade de ashkenasiska judarnas dominans över den orientaliskt ättade majoritetsbefolkningen. Som president blev han till slut folkligt älskad. Peres verkade under 80-talet för en strukturomvandling av näringslivet. Israel avreglerades, tullhinder togs bort, och Israel blev exportnation, forskning och utveckling främjades. Detta ledde till hög tillväxt men också med ökande sociala skillnader och inkomstklyftor. För den ekonomiska framgången fick den israeliska vänstern betala ett mycket högt pris – israeliska Labor och den israeliska vänstern i stort har krympt från att ha över 50 % av platserna i Knesset till mycket låga tal, och allt mindre inflytande. Den israeliska inrikespolitiken går heller aldrig att skilja från den stora frågan: konflikten, bosättningarna, och den alltmer frånvarande tvåstatslösningen. De allt starkare religiöst fundamentalistiska partierna och den kohandel som sker med dem – även från de sekulära partierna, låser fast politiken i Israel i ett järngrepp – och detta präglar såväl inrikespolitik som konfliktlösningen med palestinierna och arabvärlden. Vänskapsbanden mellan de svenska socialdemokraterna och israeliska Labor var starka under 50- och 60-talen, båda partierna dominerade starkt i sina respektive länder. Efter junikriget 1967 fjärmade sig de svenska socialdemokraterna från staten Israel och även från israeliska Labor, med en viss upptining under Göran Perssons tid.En stor man har gått ur tiden. Låt hans minne bli en påminnelse om den kamp Israel fortfarande för, för sin blotta existens.

Läs gärna artikel om Shimon Peres i dagens New York Times eller Haaretz

Yehi zichro mevorach me’ata ve’ad olam – Må hans minne vara välsignat från nu och i all evighet!

Årsmöte söndagen den 14 maj kl 14.00

Bund – en bortglömd judisk arbetarrörelse – en föreläsning av Håkan Blomqvist, docent i historia

Föreläsning 10 maj 2015 kl 14.00 (före Socialdemokratiska Israelvänners årsmöte)ABF-huset, Sveavägen 41, ett arrangemang av Socialdemokratiska Israelvänner i samarbete med ABF Stockholm .

Den judiska arbetarrörelsen Bund var länge en stark kraft i östra Europas Jiddischland. Under några år efter kriget fanns en avdelning i Sverige bland överlevare från Förintelsen. Historikern Håkan Blomqvist forskar om rörelsen vars svenska arkiv tidigare varit okänt.

Håkan Blomqvist är docent i historia vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola, med inriktning på arbetarrörelsen, nationalism och antisemitism. Bland hans böcker märks Socialdemokrat och antisemit? Den dolda historien om Arthur Engberg, Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen samt Myten om judebolsjevismen – antisemitism och kontrarevolution i svenska ögon.

Efter föreläsningen vidtar sedvanliga årsmötesförhandlingar. Förfriskningar serveras. Årsmöteshandlingar har sänts till medlemmar.

Erkänna staten Israel – vad säger SIV?

Intervjuad av Expressen i dag som Socialdemokratiska Israelvänners SIV s ordförande – om Stefan Löfvens uttalande i regeringsförklaringen att Sverige ska erkänna Palestina. Jag säger så här: “Måste balanseras mot krav”
Ulla Rydbeck, ordförande för Socialdemokratiska Israelvänner, är förvånad över att Stefan Löfvens ställningstagande för Palestina väcker så starka reaktioner. Men hon hoppas att S-ledaren även kommer ställa krav på Palestina:
– Det får inte stanna vid detta. Det här att erkänna staten Palestina måste balanseras mot krav att den palestinska sidan fullt ut erkänner Israel. Och man måste ha förståelse och respekt för israels utsatta position, säger Ulla Rydbeck. – Vad jag därutöver sa till journalisten var att detta förhoppningsvis blir ett ställningstagande som bidrar på ett positivt sätt till fredsprocessen. Stefan Löfven säger att det inte finns någon exakt tidtabell men “så snart som möjligt”. Viktigt är att krav ställs på att Israel erkänns av alla parter i denna konflikt. Att den israeliska högerregeringen reagerar med extremen utrikesminister Avigdor Liberman är inte att förvånas över. Delar av den israeliska oppositionen välkomnar Sveriges ställningstagande, och menar att detta kan påverka i rätt riktning.Det är också viktigt att Sverige med Stefan Löfven nu säger att Sverige ska spela en aktiv roll i fredsprocessen. För detta ska vara trovärdigt är att man behåller en balanserad position där man har goda kontakter med båda sidor i konflikten. För oss i Socialdemokratiska Israelvänner – SIV är det mycket viktigt att man ser till Israels geopolitiskt utsatta position.

Årsmöte Socialdemokratiska Israelvänner, SIV, söndagen den 18 maj

Årsmötet ägde rum söndagen den 18 maj kl. 14.00 på ABF-huset, Sveavägen 41, Andrine Winther, partiets nya internationella sekreterare, talade om partiets internationella verksamhet, med särskilt fokus på Mellanöstern. Andrine ledde också årsmötesförhandlingarna. Föreningen bjöd på kaffe och kaka. Bo Norberg och Sigvard Marjasin lämnade styrelsen. Som tack för sina insatser för SIV skänktes en gåva till WIZO i deras namn. Ulla Rydbeck valdes som ordförande för ett år. Yosef Sigal, Peder Palmstierna och Thomas Bab valdes för två år. Rebecka Söder Altschul (ny ledamot) och Maj Kalwa valdes för ett år. Styrelsen har därefter konstituerat sig: Yossi som vice ordförande, Peder som sekreterare och Thomas som kassör.

Revisorerna omvaldes: Per Olof Nelstrand och Björn Wall som ordinarie och Thomas Silfver som ersättare.

Till valberedning utsågs Peter Forslund (sammankallande), Tommy Waidelich och Moissis Nikolaidis. Birgitta Englander lämnade därmed valberedningen.

Den stadgeändring som fattades beslut om i ett första steg vid årsmötet 2013 bekräftades.

Vi beslöt också att från och med 2015 sänka medlemsavgiften 300 kr till 150 kr för fullbetalande medlemmar. 100 kr gäller fortfarande för arbetslösa, pensionärer och studerande.

SIV besöker Israel – möten med Labor

Rapport från möte med Labor i Israel (Ulla Rydbeck, ordf.)
Jag och Thomas Bab var i Israel 28/12-7/1. Tommy Waidelich, riksdagsledamot (S) och tidigare vice ordförande i SIV var också i Israel under denna period. Tommy W och jag träffade partiledaren Isaac Herzog och partisekreteraren Hilik Bar på Labors partiexpedition på 55 La Guardia. Deras partihögkvarter är mycket modest jämfört med vårt imponerande hus på Sveavägen 68. Men stämningen när man kommer dit är trevlig och man känner sig mycket välkommen. Förra gången jag var i Israel, januari 2013, träffade jag förra partiordförande Shelly Yachimovich, partisekreteraren Hilik Bar samt Colette Avital, partiets internationella sekreterare.

Yachimovich fick oväntat lämna sin post då hon utmanades av partiets andreman Isaac Herzog, i samband med primärvalen i november. Hon fick 41% och Herzog 59 %,Förra gången dessa två Laborpolitiker tävlade om partiledarposten var 2012, men då vann Yachimovich men hennes tid som partiledare blev alltså kort.Jag träffade alltså Labor strax före valet i januari 2013 och förväntningarna var att man skulle få en stor valframgång. Dessa förväntningar infriades inte och under 2013 har missnöjet varit stort inom Labor vilket ledde fram till ett skifte på ordförandeposten. Under perioden med Yachimovich (2012-2013) fokuserade partiet på socioekonomiska frågor och detta var en politisk linje där Yachimovich hade partiet bakom sig, inte minst den yngre generationen. De sociala frågorna, höga matpriser, höga lägenhetspriser och hyror stod i fokus särskilt under sommaren 2011 då unga israeler demonstrerade över hela Israel, framför allt i Tel Aviv. Det israeliska ekonomiska undret, men fantastisk tillväxt har samtidigt skapat stora klyftor och fattigdom. Fokus var att återfå väljarnas förtroende, och skapa stabila koalitioner med andra sekulära partier som är center-vänster alt. center-liberala. Man bedömde att israeliska väljarna var trötta på konflikten och allt tal om fredsförhandlingar. Men i och med att detta politiska vägval inte bar frukt i valet, man ökade med endast två platser i Knesset, började diskussionen om partiledarens lämplighet. Att USA med vicepresident Kerrys har gjort stora ansträngningar att nå fram till en förhandlingsposition har gjort att fokus i inrikespolitiken åter är på konflikten och fredsförhandlingarna med palestinierna. Inom Labor ville en majoritet åter se fredsfrågan som fråga nummer ett. Partisekreteraren Hilik Bar menade också att partiet blivit oroligt och otåligt, att man ville se flera och snabbare resultat. Och helst också få platser i regeringen. Där hade Yachimovich varit mycket tydlig – aldrig sitta i samma regering som Likud. Men för Labors Knesset-ledamöter är en oppositionsroll utanför regeringen svåraccepterad, bättre att opponera men sitta i regeringen. Samtalet med Hilik Bar var öppet och förtroendefullt. Partiet uppskattar att det finns socialdemokrater i Europa och Sverige som förstår Israels position. Den övergripande uppfattningen är dock att de europeiska socialdemokratiska partierna inte utgör något reellt stöd för israeliska Labor, man anser att socialdemokratiska partierna i Europa är i princip enbart propalestinska med mycket liten förståelse för en israelisk uppfattning. Vi träffade även Colette Avital som under många år var Labors internationella sekreterare, en post som hon lämnade i januari 2013, strax före valet. Anledningen var att hon kommit i konflikt med Shelly Yachimovich som inte prioriterade de internationella frågorna, och framför allt ansåg att Labor inte borde delta i Socialistinternationalens verksamhet. Yachimovich prioriterade istället att stödja framväxten av Progressive Alliance (ett internationellt alternativ till Socialistinternationalen). Vissa inom Labor tycker att världens socialdemokrater lämnar Socialistinternationalen i sticket när man slutar delta i SI:s verksamhet utan istället bidrar till framväxten av en ny internationell socialdemokratisk organisation. Inom SI finns många länder som absolut kan ifrågasättas som demokratiska stater, samtidigt som det finns länder som verkligen skulle behöva Västeuropas socialdemokratiska partier som stöd. Men vårt parti liksom flera andra socialdemokratiska partier har mer eller mindre gett upp hoppet om SI.Hur israeliska Labor ska göra, om de ska återuppta kontakten med SI, eller om de ska satsa på Progressive Alliance, eller kanske både och återstår att se. Och kanske kommer även Colette Avital tillbaka som internationellt ansvarig i Labor, för hon har fortfarande kvar sitt medlemskap i Labor.

EU-parlamentets talman i Knesset

Nu i veckan besökte den tyske socialdemokraten Martin Schulz, EU-parlamentets talman, Israel för att dels utnämnas till hedersdoktor vid Hebrew University, besöka Yad Vashem och hålla ett tal i Knesset. I Knesset uppstod tumult och flera ledamöter ur regeringskoalitionen, bl.a. Naftali Bennet, tågade ut i protest när Schulz uppmärksammade Gazas befolknings svårigheter. Schulz beskylldes för att vara en ”lögnare” och avkrävdes ursäkt. Oppositionen tog avstånd från de som protesterade. Isaac Herzog menade att medlemmar av “Det judiska hemmet” uppträtt skamligt och att de inte verkade ha lyssnat på vad Schulz verkligen sa – ”Mina kollegor och jag skämdes. VI känner Martin Schulz. Han försvarar Israels position, särskilt i EU-parlamentet.”

Vad Herzog åsyftade var att Schulz uttalat att han kommer att vidhålla sin uppfattning att EU som union aldrig skulle bojkotta Israel i något avseende. Bojkotter mot Israel är beslut som enskilda stater kan ta. Schulzs tal inleddes med att han förstod att det inte var självklart att någon skulle tillåtas att tala tyska i Knesset. Han sade också att “han bar samma ansvar som varje tysk medborgare för det massmord som genomfördes i min nations namn”.

Läs hela talet som Martin Schulz höll i Knesset.

 

 

Det politiska läget i Israel

Det israeliska valresultatet i januari 2013 skapade en oklar politisk situation. Koalitionen mellan Likud och Yisrael Beteinu – fick 31 platser i Knesset (av 120). Lika många platser fick Yair Lapids Yesh Atid tillsammans med Nafatali Bennets Habayit Hayehudi. Lapid och Bennet hade slutit en pakt att antingen går de med Netanyahu/Lieberman eller så står de utanför, men de gör det tillsammans. Labor fick 15 platser vilket bara var två mer än i förra valet, men under den senaste mandatperioden lämnade fem av Labors Knessetledamöter partiet, så i den meningen var resultatet en framgång. Vårt andra systerparti Meretz gjorde ett bra val och gick från 3 till 6 platser. Valdeltagandet är jämfört med Sverige lågt, ca 56 % röstade. Likud bildade efter långa och svåra förhandlingar en koalition med Yesh Atid, Habayit Hayehudi och Hatnuah. Det som till slut löste situationen var att det lilla partiet Hatnuah med forna Kadima-ledaren Tzipi Livni i spetsen till slut bestämde sig för att stödja en höger/liberal koalition och inte en center-vänster-allians. Regeringen har klarat sig så här långt, även om det varit stora motsättningar mellan framför allt det liberala partiet Yesh Atid och de övriga.

Här följer en sammanställning av partierna, en förklaring vad namnet betyder, politisk inriktning, vem som är partiledare och hur det gick i valet. Sifforna inom parentes är antalet platser i Knesset i opinionsundersökningen (publicerad i Haaretz) i oktober 2013.

Likud betyder ”samling/förbund” och är också i grunden en koalition av flera mindre borgerliga partier. Partiledare och statsminister är Benyamin ”Bibi” Netanyahu. Likud är ett neo-revisionistiskt sionistiskt ekonomiskt liberalt parti.

Yisrael Beteinu betyder ”Israel, vårt hem”, partiledare är Avigdor Lieberman, numera utrikesminister. Partiet är nationalistiskt, sekulärt, ekonomiskt liberalt, revisionistiskt sionistiskt, många av de ryska immigranterna röstar på Liebermans parti. Likud/Yisrael Beteinu fick tillsammans 23,32%, 31 platser (32).

Yesh Atid betyder ungefär ”det finns en framtid”, partiledare och finansminister är Yair Lapid, han är son till Tommy Lapid som startade detta parti. Yair Lapid är en känd TV-programledare och han bestämde sig mindre än ett år före valet att ställa upp. Partiet fick 14,32 % 19 platser (10).

Habayit Hayehudi betyder ”det judiska hemmet”, partiledare är Naftali Bennet som också är minister för industri, handel, arbetsmarknad samt diaspora-frågor. Partiet är högernationalistiskt/sionistiskt religiöst och har vänt sig till bl.a. bosättarna. Partiet fick 9,12 %, 12 platser (15).

Israel Labor Party kallas också Avoda vilket betyder ”arbete” är det israeliska socialdemokratiska partiet. Partiet leds av Isaac Herzog, en mycket välkänd Labor-politiker. Partiet präglas fortfarande, om än i mindre grad än tidigare av den traditionella arbetarsionismen. Partiet fick 11,39 %, 15 platser, (17).

Meretz betyder ”energi” och är ett vänstersocialistiskt sekulärt grönt parti. Partiet har en kvinna som partiledare, Sahava Gal-On. Partiet fick 4,54 %, 6 platser, (12)

Hatnuah, som betyder ”rörelse” är ett centerliberalt sionistiskt parti som leds av Kadimas förra partiledare Tzipi Livni. Partiet fick 4,99 %, 6 platser, (5)

Kadima, som betyder ”framåt” leds idag av Shaul Mofaz, de är även de ett centerliberalt parti. Utan Livni som partiledare utraderades nästan Kadima och togs sig med nöd och näppe in i Knesset – fick 2,1 % av rösterna, 2 platser (2).

Shas vars namn är en akronym av ”Sfarads vakter av Toran” är ett ultraortodox, populistiskt parti, som leds av Eli Yishai. Partiet fick  8,75 % 11 platser (10).

United Torah Judaism/UTJ/Yahadut Hatorah är ytterligare ett ultraortodoxt parti som många sefardiska judar röstar på, leds av Yakov Litzman och Moshe Gafni, partiet fick 5,17 %, 7 platser, (6)

United Arab List är ett arabiskt-muslimskt parti, lett av Ibrahim Sarsur, partiet fick 4 platser, (3,65%).

Hadash är en akronym för orden ”demokratisk front, fred, jämlikhet” och är ett judiskt-arabiskt sekulärt kommunisparti. Leds av Mohammed Barahke, partiet fick 2,99 % 4 platser, (4).

Balad är en akronym för orden ”nationell, demokratisk front”, leds av Jamal Zahalka, partiet är vänstersocialistiskt, sekulärt, panarabiskt. Partiet fick 2,65 %, 3 platser (3)

parti                                                         valresultat jan-13              opinionsmätning okt -13

Likud-Beteinu                                           31                                        32

Labor                                                        15                                        17

Habayit Hayehud                                     12                                        15

Meretz                                                     6                                          12

Yesh Atid                                                  19                                        10

Shas                                                         11                                        10

United Torah Judaism,UTJ-                    7                                         6

Yahadut Hatorah

Hatnuah – Rörelse                                   6                                         5

Hadash                                                     4                                         4

Ra’am-Ta’al                                              4                                         4

Balad                                                        3                                         3

Kadima                                                     2                                         2

 

Regeringskoalitionen är höger/liberal/religiös och består av Likud Beitenu, Habayit Hayehud, Yesh Atid och Hatnua. De fick i valet 68 platser i Knesset. I opinionsundersökningen från oktober fick de 63 platser.

Oppositionen är splittrad och består av socialdemokrater, vänster, ultrareligiösa partier och arabiska partier: Labor, Shas, Meretz, Yahadut HaTorah, Kadima, Hadash, Balad, Raam Taal. De har tillsammans 52 platser i Knesset och fick 57 i opinionsundersökningen från oktober. De största förändringarna ser man hos det liberala partiet Yesh Atid, deras dyk från 19 till 10 är typiskt för ett parti som byggt sin existens på en enskild karismatisk person – Yair Lapid. Det har hänt förr med partier i Israel, Kadima är ett annat exempel, som i valet 2006 fick 29 platser av 120 i Knesset och som idag har 2 och precis klarar spärren. För den som vill fördjupa sig i opinionssiffror från Israel,

eller följ den här bloggen – Jeremy´s Knesset Insider.

Årsavgift och årsmöte den 18 maj

Årsavgift 2014

Det är nu  dags att betala årsavgiften för 2014. Medlemsavgiften är 300 kr/år. Studerande,  arbetslösa och pensionärer betalar 100 kr, men det är frivilligt att betala mer  om man kan och vill. Bankgiro: 496-2965.

Observera  vad som står i stadgarna:

Rösträtt vid årsmötet tillkommer närvarande medlemmar  som betalat medlemsavgiften senast den  15 april, aktuellt verksamhetsår. Medlem som inträtt i föreningen efter  den 31 mars, aktuellt verksamhetsår, har yttrande- och  förslagsrätt.

Länk till  stadgarna.

Årsmöte 2014 hålls på ABF-huset i Stockholm den 18 maj  kl. 14.00.

Härmed  kallas Socialdemokratiska Israelvänners medlemmar till årsmöte söndagen den 18  maj kl. 14.00 på ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. 

Andrine  Winther, partiets nya internationella sekreterare, talar om partiets  internationella verksamhet och leder årsmötesförhandlingarna. Föreningen bjuder  på enklare förtäring.

I stadgarna  står:

Årsmöte skall avhållas i maj månad, på  tid och plats som styrelsen fastställer. Kallelse till ordinarie årsmöte utgår  senast sex veckor före dagen för årsmötet. Årsmöteshandlingarna skall vara  utsända senast två veckor före dagen för årsmötet. Motion till ordinarie årsmöte  skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars, vilken med styrelsens yttrande  underställs årsmötets avgörande.

Rösträtt vid årsmötet tillkommer  närvarande medlemmar som betalat medlemsavgiften senast den 15 april, aktuellt  verksamhetsår.

Medlem som inträtt i föreningen efter  den 31 mars, aktuellt verksamhetsår, har yttrande- och  förslagsrätt.

Nominering av kandidater till styrelse  och som revisorer skall vara valberedningen tillhanda senast den 31 mars.  Därefter kan inga ytterligare nomineringar göras.

Styrelsens ledamöter väljs av ordinarie  årsmöte, växelvis, för en tid av två år.

Två revisorer väljs av årsmötet för ett  år, jämte en ersättare för samma tid.

Valberedning skall bestå av tre  ledamöter, varav en är sammankallande, vilka utses av årsmötet för en tid av ett  år, på förslag av styrelsen.

 

Valberedningens sammankallande är Peter Forslund, peterarnoldforslund@gmail.com Mobil:  076-120 54 07