Hoppa till innehåll

SIV besöker Israel – möten med Labor

Rapport från möte med Labor i Israel (Ulla Rydbeck, ordf.)
Jag och Thomas Bab var i Israel 28/12-7/1. Tommy Waidelich, riksdagsledamot (S) och tidigare vice ordförande i SIV var också i Israel under denna period. Tommy W och jag träffade partiledaren Isaac Herzog och partisekreteraren Hilik Bar på Labors partiexpedition på 55 La Guardia. Deras partihögkvarter är mycket modest jämfört med vårt imponerande hus på Sveavägen 68. Men stämningen när man kommer dit är trevlig och man känner sig mycket välkommen. Förra gången jag var i Israel, januari 2013, träffade jag förra partiordförande Shelly Yachimovich, partisekreteraren Hilik Bar samt Colette Avital, partiets internationella sekreterare.

Yachimovich fick oväntat lämna sin post då hon utmanades av partiets andreman Isaac Herzog, i samband med primärvalen i november. Hon fick 41% och Herzog 59 %,Förra gången dessa två Laborpolitiker tävlade om partiledarposten var 2012, men då vann Yachimovich men hennes tid som partiledare blev alltså kort.Jag träffade alltså Labor strax före valet i januari 2013 och förväntningarna var att man skulle få en stor valframgång. Dessa förväntningar infriades inte och under 2013 har missnöjet varit stort inom Labor vilket ledde fram till ett skifte på ordförandeposten. Under perioden med Yachimovich (2012-2013) fokuserade partiet på socioekonomiska frågor och detta var en politisk linje där Yachimovich hade partiet bakom sig, inte minst den yngre generationen. De sociala frågorna, höga matpriser, höga lägenhetspriser och hyror stod i fokus särskilt under sommaren 2011 då unga israeler demonstrerade över hela Israel, framför allt i Tel Aviv. Det israeliska ekonomiska undret, men fantastisk tillväxt har samtidigt skapat stora klyftor och fattigdom. Fokus var att återfå väljarnas förtroende, och skapa stabila koalitioner med andra sekulära partier som är center-vänster alt. center-liberala. Man bedömde att israeliska väljarna var trötta på konflikten och allt tal om fredsförhandlingar. Men i och med att detta politiska vägval inte bar frukt i valet, man ökade med endast två platser i Knesset, började diskussionen om partiledarens lämplighet. Att USA med vicepresident Kerrys har gjort stora ansträngningar att nå fram till en förhandlingsposition har gjort att fokus i inrikespolitiken åter är på konflikten och fredsförhandlingarna med palestinierna. Inom Labor ville en majoritet åter se fredsfrågan som fråga nummer ett. Partisekreteraren Hilik Bar menade också att partiet blivit oroligt och otåligt, att man ville se flera och snabbare resultat. Och helst också få platser i regeringen. Där hade Yachimovich varit mycket tydlig – aldrig sitta i samma regering som Likud. Men för Labors Knesset-ledamöter är en oppositionsroll utanför regeringen svåraccepterad, bättre att opponera men sitta i regeringen. Samtalet med Hilik Bar var öppet och förtroendefullt. Partiet uppskattar att det finns socialdemokrater i Europa och Sverige som förstår Israels position. Den övergripande uppfattningen är dock att de europeiska socialdemokratiska partierna inte utgör något reellt stöd för israeliska Labor, man anser att socialdemokratiska partierna i Europa är i princip enbart propalestinska med mycket liten förståelse för en israelisk uppfattning. Vi träffade även Colette Avital som under många år var Labors internationella sekreterare, en post som hon lämnade i januari 2013, strax före valet. Anledningen var att hon kommit i konflikt med Shelly Yachimovich som inte prioriterade de internationella frågorna, och framför allt ansåg att Labor inte borde delta i Socialistinternationalens verksamhet. Yachimovich prioriterade istället att stödja framväxten av Progressive Alliance (ett internationellt alternativ till Socialistinternationalen). Vissa inom Labor tycker att världens socialdemokrater lämnar Socialistinternationalen i sticket när man slutar delta i SI:s verksamhet utan istället bidrar till framväxten av en ny internationell socialdemokratisk organisation. Inom SI finns många länder som absolut kan ifrågasättas som demokratiska stater, samtidigt som det finns länder som verkligen skulle behöva Västeuropas socialdemokratiska partier som stöd. Men vårt parti liksom flera andra socialdemokratiska partier har mer eller mindre gett upp hoppet om SI.Hur israeliska Labor ska göra, om de ska återuppta kontakten med SI, eller om de ska satsa på Progressive Alliance, eller kanske både och återstår att se. Och kanske kommer även Colette Avital tillbaka som internationellt ansvarig i Labor, för hon har fortfarande kvar sitt medlemskap i Labor.