Hoppa till innehåll

Årsmöte Socialdemokratiska Israelvänner, SIV, söndagen den 18 maj

Årsmötet ägde rum söndagen den 18 maj kl. 14.00 på ABF-huset, Sveavägen 41, Andrine Winther, partiets nya internationella sekreterare, talade om partiets internationella verksamhet, med särskilt fokus på Mellanöstern. Andrine ledde också årsmötesförhandlingarna. Föreningen bjöd på kaffe och kaka. Bo Norberg och Sigvard Marjasin lämnade styrelsen. Som tack för sina insatser för SIV skänktes en gåva till WIZO i deras namn. Ulla Rydbeck valdes som ordförande för ett år. Yosef Sigal, Peder Palmstierna och Thomas Bab valdes för två år. Rebecka Söder Altschul (ny ledamot) och Maj Kalwa valdes för ett år. Styrelsen har därefter konstituerat sig: Yossi som vice ordförande, Peder som sekreterare och Thomas som kassör.

Revisorerna omvaldes: Per Olof Nelstrand och Björn Wall som ordinarie och Thomas Silfver som ersättare.

Till valberedning utsågs Peter Forslund (sammankallande), Tommy Waidelich och Moissis Nikolaidis. Birgitta Englander lämnade därmed valberedningen.

Den stadgeändring som fattades beslut om i ett första steg vid årsmötet 2013 bekräftades.

Vi beslöt också att från och med 2015 sänka medlemsavgiften 300 kr till 150 kr för fullbetalande medlemmar. 100 kr gäller fortfarande för arbetslösa, pensionärer och studerande.