Hoppa till innehåll

Medlemsmail februari

Detta medlemsbrev innehåller följande information

1.      Årsavgift 2013

2.      Årsmöte 2013 hålls på ABF-huset i Stockholm den 12 maj kl. 14.00

3.      Rapport från styrelsemöte och styrelseseminarium

4.      Rapport från ordförandens möte med Labor i Israel

5.      Det israeliska valet

6.      Socialdemokraternas utrikesdeklaration

7.      Ursprungsmärkning av produkter från bosättningarna

8.      Övernattningsmöjlighet för medlemmar som inte bor i Stockholm

 1. Det är nu dags att betala årsavgiften för 2013. Medlemsavgiften är 300 kr/år.Studerande, arbetslösa och pensionärer betalar 100 kr, men det är frivilligt att betala mer om man kan. Bankgiro: 496-2965.

2. Föreningen har sitt årsmöte söndagen den 12 maj kl. 14.00 på ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.  I stadgarna står: Nomineringar för val av styrelse och revisorer ska ske senast fyra veckor före årsmötets öppnande till av föregående årsmöte vald valberedning. Motion kan väckas av enskild medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars. Styrelsen ska senast två veckor före årsmötet sända ut årsmöteshandlingar till medlemmarna. Valberedningens sammankallande är Göran Eriksson, goran.eriksson@abf.se, mobil 0708 – 699 470.

3.Styrelsen hade sammanträde i slutet av november och hade sedan ett styrelseseminarium den 19/1 för att diskutera vunnen erfarenhet sedan SIVs bildande och hur den erfarenheten ev. skulle kunna påverka föreningens syfte, mål och strategier samt den organisatoriska formen (del av den etablerade S-organisationen eller en fristående organisation av socialdemokrater) Vi arbetar nu med ovanstående och hoppas kunna lägga ett förslag till årsmötet där ovanstående ingår som viktiga delar i ett förslag till nya stadgar. Vi fortsätter detta arbete på nästa styrelsemöte som vi har den 21/2.

4. Rapport från ordförandens resa till Israel i december-januari:
”Jag var i Israel 19/12-2/1. Detta var en privat semesterresa men jag hade, liksom vid tidigare resor tagit kontakt i förväg med Labor för att om möjligt träffa företrädare personligen. Jag träffade partiordförande Shelly Yachimovich, Knesset-ledamoten Isaac Herzog, partiets 2:e man samt partisekreteraren Hilik Bar. Mötena med partiordförande och partisekreteraren ägde rum på Labors tillfälliga kampanjkontor i stadsdelen Montefiore i Tel Aviv, en del av Tel Aviv som är ganska ruffig och nersliten. Det var en härlig stämning på kontoret, det sjöd av aktivitet. Shelly Yachimovich är en mycket karismatisk person, det är inte svårt att förstå den entusiasm hon har väckt, inte minst bland yngre. Och då ska man komma ihåg att med svenska mått mätt är hon en ”äldre” politiker, född -60, f.ö. samma år som Herzog. I Israel är det mer ovanligt med riktigt unga ledamöter i Knesset, erfarenhet är en viktig politisk egenskap. Partisekreteraren Hilik Bar tillhör en yngre generation, född – 75. Det som står klart är att man är besviken på de europeiska socialdemokratiska partierna, och kanske i synnerhet de skandinaviska, som de uppfattar som enbart pro-palestinska med mycket liten förståelse för det israeliska perspektivet. – Vi har större nytta av stödet från Angela Merkel, sa Hilik Bar. Vi diskuterade förstås det kommande valet, och det fanns stora förhoppningar på framgång. Helt klart är att Shelly (hon kallas oftast enbart med förnamn) har lyckats ena och gjuta framtidstro i partiet. Hon har fokuserat på de sociala frågorna, på höga matpriser, höga lägenhetspriser och hyror. Det israeliska ekonomiska undret, men fantastisk tillväxt har samtidigt skapat stora klyftor och fattigdom. Fokus är att återfå väljarnas förtroende, och skapa stabila koalitioner med andra sekulära partier som är center-vänster alt. center-liberala. De israeliska väljarna är trötta på konflikten och allt tal om fredsförhandlingar – inget har ju fungerat anser många. Just nu är det många som resonerar som att det är gott nog som det är nu och att vägen till fred är just nu är så lång att man inte orkar bry sig. Israeliska Labor har fortfarande fredsfrågan högt på sin politiska agenda men arbetar nu också med andra frågor som berör de israeliska väljarna. Ni som är intresserade av mer information, hör gärna av er.

5. Det israeliska valresultatet skapade en oklar politisk situation. Koalitionen mellan Likud och Yisrael Beteinu – fick 31 platser i Knesset (av 120). Lika många platser fick Yair Lapids Yesh Atid tillsammans med Nafatali Bennets Habayit Hayehudi. Lapid och Bennet har i media slutit en pakt att antingen går de med Netanyahu/Lieberman eller så står de utanför, men de gör det tillsammans. Labor fick 15 platser vilket bara är 2 mer än i förra valet, men under den senaste mandatperioden lämnade fem av Labors Knessetledamöter partiet, så i den meningen var resultatet en framgång. Vårt andra systerparti Meretz gjorde ett bra val och gick från 3 till 6 platser. Valdeltagandet är jämfört med Sverige lång, ca 56 % röstade. Ett parti måste nå upp till 2 % för att få plats i Knesset, vilket är en låg siffra om man jämför med andra länder, detta leder till att det finns många små partier och skapar svårigheter att bilda stabila regeringar. Fortfarande pågår förhandlingar. Frågan är om Netanyahu kan klara en regering med både Lieberman och den liberala Lapid. Det är intressant att gå in på Knessets hemsida, som finns på engelska http://knesset.gov.il/main/eng/home.asp

Där kan man se vilka ledamöterna är, de har alla fylliga presentationerna. Man kan sortera efter ålder, kön, yrke, utbildning, språkkunskaper, vilket land de kommer från ursprungligen (Israel är ett invandrarland), vem som är gift med en annan ledamot, vem som är skild, familjerelationer (det finns många syskon i Knesset och många föräldra/barn-relationer och andra släktskapsrelationer), vad de arbetat med, antal barn (!), deras kostnader för kontakter med allmänheten, m.m. intressant information. Det som slår en när man läser presentationerna är att det är några saker som behövs för att göra en politisk karriär i Israel: det är en fördel att komma från en politikerfamilj, det är viktigt med en imponerande militärtjänstgöring, en prestigefylld utbildning, ofta ett yrke som läkare, forskare, advokat och numera också journalist. Normen är att man är gift och många barn är ett klart plus. Här följer en sammanställning av partierna, en förklaring vad namnet betyder, politisk inriktning, vem som är partiledare och hur det gick i valet:

Likud betyder ”samling/förbund” och är också i grunden en koalition av flera mindre borgerliga partier. Partiledare är Benyamin ”Bibi” Netanyahu. Likud är ett neo-revisionistiskt sionistiskt ekonomiskt liberalt parti. De fick tillsammans med Yisrael Beteinu 31 platser (23,32%).

Yisrael Beteinu betyder ”Israel, vårt hem”, partiledare är Avigdor Lieberman. Partiet är nationalistiskt, sekulärt, ekonomiskt liberalt, revisionistiskt sionistiskt, många av de ryska immigranterna röstar på Liebermans parti.

Yesh Atid betyder ungefär ”det finns en framtid”, partiledare är Yair Lapid, han är son till Tommy Lapid som startade detta parti. Yair Lapid är en känd TV-programledare och han bestämde sig mindre än ett år före valet att ställa upp. Lapid fick 19 platser (14,32%)

Habayit Hayehudi betyder ”det judiska hemmet”, partiledare är Naftali Bennet. Partiet är ultranationalistiskt och har vänt sig till de religiösa grupperna. Partiet fick 12 platser, (9,12%).

Israel Labor Party kallas också också Avoda vilket betyder ”arbete” är det israeliska socialdemokratiska partiet. Partiet leds av Shelly Yachimovich, en f.d. känd radiojournalist. Partiet präglas fortfarande, om än i mindre grad i detta val, av sitt arv – den traditionella arbetarsionismen. Partiet fick 15 platser, (11,39%).

Meretz betyder ”energi” och är ett vänstersocialistiskt sekulärt grönt parti. Partiet har en kvinna som partiledare, Sahava Gal-On. Partiet fick 6 platser, (4,54%).

Hatnuah, som betyder ”rörelse” är ett centerliberalt sionistiskt parti som leds av Kadimas förra partiledare Tzipi Livni. Partiet fick 6 platser,(4,99%).

Kadima, som betyder ”framåt” leds idag av Shaul Mofaz, de är även de ett centerliberalt parti. Utan Livni som partiledare utraderades nästan Kadima och togs sig med nöd och näppe in i Knesset med 2 platser och 2,1 % av rösterna.

Shas vars namn är en akronym av ”Sfarads vakter av Toran” är ett ultraortodox, populistiskt parti, som leds av Eli Yishai. Partiet fick 11 platser (8,75 %).

United Torah Judaism är ytterligare ett ultraortodoxt parti som många sefardiska judar röstar på, leds av Yakov Litzman och Moshe Gafni, partiet fick 7 platser, (5,17 %).

United Arab List är ett arabiskt-muslimskt parti, lett av Ibrahim Sarsur, partiet fick 4 platser, (3,65%).

Hadash är en akronym för orden ”demokratisk front, fred, jämlikhet” och är ett judiskt-arabiskt sekulärt kommunisparti. Leds av Mohammed Barahke, partiet fick 4 platser, (2,99 %).

Balad är en akronym för orden ”nationell, demokratisk front”, leds av Jamal Zahalka, partiet är vänstersocialistiskt, sekulärt, panarabiskt. Partiet fick 3 platser (2,56 %)

6. Socialdemokraternas utrikesdeklaration som lämnades i samband med den utrikespolitiska debatten i riksdagen den 2013-02-13 finner du på länk här

http://www.socialdemokraterna.se/upload/Internationellt/Utrikespolitisk%20debatt2013_S_Om%20viljan%20finns.pdf

Avsnittet Fred och säkerhet i Israel och Palestina (sid 5) visar tydligt att partiet skärper tonen ang. Israel/Palestina. Man säger följande; Sverige bör snarast erkänna staten Palestina, ursprungsmärkning för bosättarprodukter bör införas, EU-lagstiftning ska införas för att stoppa finansiella transaktioner med bosättningarna och som sista punkt; EU ska genom det avtal som slöts i oktober 2012 aktivt stödja staten Palestina vad gäller handel och annan utveckling

7. Ursprungsmärkning av bosättarprodukter

Den socialdemokratiska partistyrelsen fattade i november beslut om att verka för att Sverige ska driva frågan om ursprungsmärkning av bosättarprodukter och Palmecentret har nu en kampanj där man bl.a. samlar in namnunderskrifter för att få regeringen att verka för ursprungsmärkning. Se vidare länken nedan

http://www.socialdemokraterna.se/upload/Internationellt/2012/Mark_ockupationen/Bakgrund_till_uppropet.pdf

Stockholms Arbetarekommun tog på sitt representantskapsmöte i december ett uttalande som gick längre än partistyrelsen. Där säger man att man vill att Sverige ska verka för ett importförbud av varor producerade på israeliska bosättningar på ockuperad mark och att Sverige ska verka för att EUs: förmånliga handelsavtal med Israel suspenderas till dess att återlämnandet av ockuperad mark påbörjas. SIV:s ordförande som är ledamot av representantskapet yrkade avslag på att anta uttalandet, men uttalandet antogs med nästan total majoritet, se vidare länkarna nedan

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Stockholm/Media/Nyheter-fran-Stockholmsregionen/Uttalande-om-situationen-i-Palestina/8.

Övernattningsmöjlighet i Stockholm

De medlemmar som bor i Stockholm och som har möjlighet att erbjuda övernattningsmöjlighet för medlemmar som inte bor i Stockholm och som inte har släktingar/vänner att bo hos, men som vill delta i medlemsmöten, nu närmast t.ex. årsmötet den 12/5 – hör av er till föreningen, antingen till adressen info@s-israelvanner.se eller till ordföranden på epostadress ulla@rydbeck.se eller ring 0705-13 13 97.