Årsavgift och årsmöte den 18 maj

Årsavgift 2014

Det är nu  dags att betala årsavgiften för 2014. Medlemsavgiften är 300 kr/år. Studerande,  arbetslösa och pensionärer betalar 100 kr, men det är frivilligt att betala mer  om man kan och vill. Bankgiro: 496-2965.

Observera  vad som står i stadgarna:

Rösträtt vid årsmötet tillkommer närvarande medlemmar  som betalat medlemsavgiften senast den  15 april, aktuellt verksamhetsår. Medlem som inträtt i föreningen efter  den 31 mars, aktuellt verksamhetsår, har yttrande- och  förslagsrätt.

Länk till  stadgarna.

Årsmöte 2014 hålls på ABF-huset i Stockholm den 18 maj  kl. 14.00.

Härmed  kallas Socialdemokratiska Israelvänners medlemmar till årsmöte söndagen den 18  maj kl. 14.00 på ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. 

Andrine  Winther, partiets nya internationella sekreterare, talar om partiets  internationella verksamhet och leder årsmötesförhandlingarna. Föreningen bjuder  på enklare förtäring.

I stadgarna  står:

Årsmöte skall avhållas i maj månad, på  tid och plats som styrelsen fastställer. Kallelse till ordinarie årsmöte utgår  senast sex veckor före dagen för årsmötet. Årsmöteshandlingarna skall vara  utsända senast två veckor före dagen för årsmötet. Motion till ordinarie årsmöte  skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars, vilken med styrelsens yttrande  underställs årsmötets avgörande.

Rösträtt vid årsmötet tillkommer  närvarande medlemmar som betalat medlemsavgiften senast den 15 april, aktuellt  verksamhetsår.

Medlem som inträtt i föreningen efter  den 31 mars, aktuellt verksamhetsår, har yttrande- och  förslagsrätt.

Nominering av kandidater till styrelse  och som revisorer skall vara valberedningen tillhanda senast den 31 mars.  Därefter kan inga ytterligare nomineringar göras.

Styrelsens ledamöter väljs av ordinarie  årsmöte, växelvis, för en tid av två år.

Två revisorer väljs av årsmötet för ett  år, jämte en ersättare för samma tid.

Valberedning skall bestå av tre  ledamöter, varav en är sammankallande, vilka utses av årsmötet för en tid av ett  år, på förslag av styrelsen.

 

Valberedningens sammankallande är Peter Forslund, peterarnoldforslund@gmail.com Mobil:  076-120 54 07

Årsmöte och medlemsmöte

Årsmöte söndagen den 12 maj kl. 14.00 på ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Föreslagen årsmötesordförande är riksdagsledamot Tommy Waidelich. Föranmälan är inte obligatoriskt men uppskattat av praktiska skäl: info@s-israelvanner.se. De som kommer till årsmötet får årets medlemsgåva vid mötet, övriga per post. Årets medlemsgåva är ”De judiska flyktingarna från arabvärlden – En bortglömd aspekt av arabisk-israeliska konflikten”, en skrift utgiven av Svensk Israelinformation.

Seminarium med Anders Carlberg, författare till den nyutkomna boken ”När lojaliteten prövas – om Israel och svensk-judisk identitet”. Samtalsledare: professor Lars Dencik.

Torsdag 16 maj kl. 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41, Entré 60 kr. Samarrangemang med ABF Stockholm.

Radioprogrammet Människor och Tro i P1 hade ett inslag om boken den 2/5, klicka på länken (rulla ner en bit på sidan) och lyssna.

 

 

Medlemsmail mars

Socialdemokratiska Israelvänner, medlemsbrev 2013-03-17

1. Årsavgift 2013 – påminnelse!

2. Årsmöte 2013 hålls på ABF-huset i Stockholm den 12 maj kl. 14.00

3. Övernattningsmöjlighet för medlemmar som inte bor i Stockholm

4. Vad händer i Israel?

 

1. Det är nu hög tid att betala årsavgiften för 2013. Medlemsavgiften är 300 kr/år. Studerande, arbetslösa och pensionärer betalar 100 kr. Bankgiro: 496-2965.

2. Föreningen har sitt årsmöte söndagen den 12 maj kl. 14.00 på ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Nomineringar för val av styrelse och revisorer ska ske senast fyra veckor före årsmötets öppnande till av föregående årsmöte vald valberedning. Årsmöteshandlingar sänds ut senast två veckor före årsmötet. Valberedningens sammankallande är Göran Eriksson, goran.eriksson@abf.se, mobil 0708 – 699 470.

3. Övernattningsmöjlighet i Stockholm

De medlemmar som bor i Stockholm och som har möjlighet att erbjuda övernattningsmöjlighet för medlemmar som inte bor i Stockholm, nu närmast t.ex. vid årsmötet den 12/5 – hör av er till ordföranden, ulla@rydbeck.se eller ring 0705-13 13 97.

4. Vad händer i Israel?

Med bara lite mer än tre dygn kvar innan den utökade tidsfristen för koalitionsbyggandet skulle ha löpt ut nåddes slutligen en överenskommelse mellan partierna Likud-Beitenu, Yesh Atid och HaBayit HaYehudi. Israels nya koalitionsregering kommer även att inkludera HaTnua, vars partiledare Tzipi Livni var först att ge sitt stöd till Binyamin Netanyahu.

Israel får en finansminister som varken har ekonomisk eller politisk erfarenhet, nämligen journalisten Yair Lapid. Likud-Beitenu får 11 ministrar mot de andra som tillsammans har 10, vilket ger Likud majoritet i regeringen. Antalet ministerposter har minskats från 31 till 21, vilket måste ses som en framgång. Benyamin Netanyahu är självskriven premiärminister och blir även utrikesminister tills det står klart om Avigdor Lieberman blir frikänd i den pågående rättsprocessen. Övriga ministerposter fördelas mellan partierna Likud-Beitenu, Yesh Atid (Yair Lapid), HaBayit HaYehudi (Naftali Bennett) och HaTnua (Zipi Livni). Därmed förfogar den nya koalitionsregeringen över 68 mandat av Knessets totalt 120. Kadima och de ortodoxa partierna hålls utanför regeringen.

Det sista hindret i förhandlingarna uppges ha varit kampen om utbildningsministeriet, som Likud tidigare har kontrollerat och som Yesh Atid nu krävde för egen del. Omfattande utbildningsreformer var ett av Yesh Atids vallöften, vilket gjorde att partiet vägrade böja sig på den punkten. Netanyahu tvingades därför lyfta ut sina egna för att få till en fungerande koalition. Det är nog ingen överdrift att säga att han fått offra sin popularitet inom Likud för att få fortsätta i regeringsställning. Frågan är hur stort det interna missnöjet är, och vilka konsekvenser det får på sikt.

Om inget oväntat inträffar kommer Binyamin Netanyahu att presentera sitt koalitionsförslag för president Shimon Peres snarast. Tanken är att den nya regeringen kommer att avlägga ämbetseden på måndag, två dagar innan USA:s president Barack Obama inleder sitt statsbesök.

Det har varit en lång process att komma fram till denna regering, och om den kommer att visa sig stark och handlingskraftig är svårt att sia om. De partier som var framgångsrika, både i valet och regeringsförhandlingarna har båda partiledare som är oerfarna av politik – Yair Lapid (Yesh Atid) och Naftali Bennett (HaBayit HaYedudi), men de visade prov på uthållighet i att vara trogna den pakt de slöt – att hålla ihop – antingen inom regeringen tillsammans eller utanför tillsammans. Nu får man se tiden an och se om de lyckas göra det som de lovade i valkampanjen – att driva igenom reformer inom värnplikt, utbildning, och valsystem, samt att pressa ner de höga levnadskostnaderna. Tyvärr har det tidigare visat sig att lika snabbt som man kan vinna en opinion lika snabbt kan man rasa ner. Det kan bli upp som en sol och ner som en pannkaka – det har hänt förr i den israeliska politiken.

Labor står alltså utanför denna samlingsregering och hur partiet ska agera i opposition är svårt att gissa, troligen fortsätter man strategin att stärka partiet internt och visa på de stora orättvisor som finns i det israeliska samhället.

 

För styrelsen,

Ulla Rydbeck, ordförande, 0705-13 13 97

Socialdemokratiska Israelvänner

www.s-israelvanner.se

info@s-israelvanner.se

Medlemsmail februari

Detta medlemsbrev innehåller följande information

1.      Årsavgift 2013

2.      Årsmöte 2013 hålls på ABF-huset i Stockholm den 12 maj kl. 14.00

3.      Rapport från styrelsemöte och styrelseseminarium

4.      Rapport från ordförandens möte med Labor i Israel

5.      Det israeliska valet

6.      Socialdemokraternas utrikesdeklaration

7.      Ursprungsmärkning av produkter från bosättningarna

8.      Övernattningsmöjlighet för medlemmar som inte bor i Stockholm

 1. Det är nu dags att betala årsavgiften för 2013. Medlemsavgiften är 300 kr/år.Studerande, arbetslösa och pensionärer betalar 100 kr, men det är frivilligt att betala mer om man kan. Bankgiro: 496-2965.

2. Föreningen har sitt årsmöte söndagen den 12 maj kl. 14.00 på ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.  I stadgarna står: Nomineringar för val av styrelse och revisorer ska ske senast fyra veckor före årsmötets öppnande till av föregående årsmöte vald valberedning. Motion kan väckas av enskild medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars. Styrelsen ska senast två veckor före årsmötet sända ut årsmöteshandlingar till medlemmarna. Valberedningens sammankallande är Göran Eriksson, goran.eriksson@abf.se, mobil 0708 – 699 470.

3.Styrelsen hade sammanträde i slutet av november och hade sedan ett styrelseseminarium den 19/1 för att diskutera vunnen erfarenhet sedan SIVs bildande och hur den erfarenheten ev. skulle kunna påverka föreningens syfte, mål och strategier samt den organisatoriska formen (del av den etablerade S-organisationen eller en fristående organisation av socialdemokrater) Vi arbetar nu med ovanstående och hoppas kunna lägga ett förslag till årsmötet där ovanstående ingår som viktiga delar i ett förslag till nya stadgar. Vi fortsätter detta arbete på nästa styrelsemöte som vi har den 21/2.

4. Rapport från ordförandens resa till Israel i december-januari:
”Jag var i Israel 19/12-2/1. Detta var en privat semesterresa men jag hade, liksom vid tidigare resor tagit kontakt i förväg med Labor för att om möjligt träffa företrädare personligen. Jag träffade partiordförande Shelly Yachimovich, Knesset-ledamoten Isaac Herzog, partiets 2:e man samt partisekreteraren Hilik Bar. Mötena med partiordförande och partisekreteraren ägde rum på Labors tillfälliga kampanjkontor i stadsdelen Montefiore i Tel Aviv, en del av Tel Aviv som är ganska ruffig och nersliten. Det var en härlig stämning på kontoret, det sjöd av aktivitet. Shelly Yachimovich är en mycket karismatisk person, det är inte svårt att förstå den entusiasm hon har väckt, inte minst bland yngre. Och då ska man komma ihåg att med svenska mått mätt är hon en ”äldre” politiker, född -60, f.ö. samma år som Herzog. I Israel är det mer ovanligt med riktigt unga ledamöter i Knesset, erfarenhet är en viktig politisk egenskap. Partisekreteraren Hilik Bar tillhör en yngre generation, född – 75. Det som står klart är att man är besviken på de europeiska socialdemokratiska partierna, och kanske i synnerhet de skandinaviska, som de uppfattar som enbart pro-palestinska med mycket liten förståelse för det israeliska perspektivet. – Vi har större nytta av stödet från Angela Merkel, sa Hilik Bar. Vi diskuterade förstås det kommande valet, och det fanns stora förhoppningar på framgång. Helt klart är att Shelly (hon kallas oftast enbart med förnamn) har lyckats ena och gjuta framtidstro i partiet. Hon har fokuserat på de sociala frågorna, på höga matpriser, höga lägenhetspriser och hyror. Det israeliska ekonomiska undret, men fantastisk tillväxt har samtidigt skapat stora klyftor och fattigdom. Fokus är att återfå väljarnas förtroende, och skapa stabila koalitioner med andra sekulära partier som är center-vänster alt. center-liberala. De israeliska väljarna är trötta på konflikten och allt tal om fredsförhandlingar – inget har ju fungerat anser många. Just nu är det många som resonerar som att det är gott nog som det är nu och att vägen till fred är just nu är så lång att man inte orkar bry sig. Israeliska Labor har fortfarande fredsfrågan högt på sin politiska agenda men arbetar nu också med andra frågor som berör de israeliska väljarna. Ni som är intresserade av mer information, hör gärna av er.

5. Det israeliska valresultatet skapade en oklar politisk situation. Koalitionen mellan Likud och Yisrael Beteinu – fick 31 platser i Knesset (av 120). Lika många platser fick Yair Lapids Yesh Atid tillsammans med Nafatali Bennets Habayit Hayehudi. Lapid och Bennet har i media slutit en pakt att antingen går de med Netanyahu/Lieberman eller så står de utanför, men de gör det tillsammans. Labor fick 15 platser vilket bara är 2 mer än i förra valet, men under den senaste mandatperioden lämnade fem av Labors Knessetledamöter partiet, så i den meningen var resultatet en framgång. Vårt andra systerparti Meretz gjorde ett bra val och gick från 3 till 6 platser. Valdeltagandet är jämfört med Sverige lång, ca 56 % röstade. Ett parti måste nå upp till 2 % för att få plats i Knesset, vilket är en låg siffra om man jämför med andra länder, detta leder till att det finns många små partier och skapar svårigheter att bilda stabila regeringar. Fortfarande pågår förhandlingar. Frågan är om Netanyahu kan klara en regering med både Lieberman och den liberala Lapid. Det är intressant att gå in på Knessets hemsida, som finns på engelska http://knesset.gov.il/main/eng/home.asp

Där kan man se vilka ledamöterna är, de har alla fylliga presentationerna. Man kan sortera efter ålder, kön, yrke, utbildning, språkkunskaper, vilket land de kommer från ursprungligen (Israel är ett invandrarland), vem som är gift med en annan ledamot, vem som är skild, familjerelationer (det finns många syskon i Knesset och många föräldra/barn-relationer och andra släktskapsrelationer), vad de arbetat med, antal barn (!), deras kostnader för kontakter med allmänheten, m.m. intressant information. Det som slår en när man läser presentationerna är att det är några saker som behövs för att göra en politisk karriär i Israel: det är en fördel att komma från en politikerfamilj, det är viktigt med en imponerande militärtjänstgöring, en prestigefylld utbildning, ofta ett yrke som läkare, forskare, advokat och numera också journalist. Normen är att man är gift och många barn är ett klart plus. Här följer en sammanställning av partierna, en förklaring vad namnet betyder, politisk inriktning, vem som är partiledare och hur det gick i valet:

Likud betyder ”samling/förbund” och är också i grunden en koalition av flera mindre borgerliga partier. Partiledare är Benyamin ”Bibi” Netanyahu. Likud är ett neo-revisionistiskt sionistiskt ekonomiskt liberalt parti. De fick tillsammans med Yisrael Beteinu 31 platser (23,32%).

Yisrael Beteinu betyder ”Israel, vårt hem”, partiledare är Avigdor Lieberman. Partiet är nationalistiskt, sekulärt, ekonomiskt liberalt, revisionistiskt sionistiskt, många av de ryska immigranterna röstar på Liebermans parti.

Yesh Atid betyder ungefär ”det finns en framtid”, partiledare är Yair Lapid, han är son till Tommy Lapid som startade detta parti. Yair Lapid är en känd TV-programledare och han bestämde sig mindre än ett år före valet att ställa upp. Lapid fick 19 platser (14,32%)

Habayit Hayehudi betyder ”det judiska hemmet”, partiledare är Naftali Bennet. Partiet är ultranationalistiskt och har vänt sig till de religiösa grupperna. Partiet fick 12 platser, (9,12%).

Israel Labor Party kallas också också Avoda vilket betyder ”arbete” är det israeliska socialdemokratiska partiet. Partiet leds av Shelly Yachimovich, en f.d. känd radiojournalist. Partiet präglas fortfarande, om än i mindre grad i detta val, av sitt arv – den traditionella arbetarsionismen. Partiet fick 15 platser, (11,39%).

Meretz betyder ”energi” och är ett vänstersocialistiskt sekulärt grönt parti. Partiet har en kvinna som partiledare, Sahava Gal-On. Partiet fick 6 platser, (4,54%).

Hatnuah, som betyder ”rörelse” är ett centerliberalt sionistiskt parti som leds av Kadimas förra partiledare Tzipi Livni. Partiet fick 6 platser,(4,99%).

Kadima, som betyder ”framåt” leds idag av Shaul Mofaz, de är även de ett centerliberalt parti. Utan Livni som partiledare utraderades nästan Kadima och togs sig med nöd och näppe in i Knesset med 2 platser och 2,1 % av rösterna.

Shas vars namn är en akronym av ”Sfarads vakter av Toran” är ett ultraortodox, populistiskt parti, som leds av Eli Yishai. Partiet fick 11 platser (8,75 %).

United Torah Judaism är ytterligare ett ultraortodoxt parti som många sefardiska judar röstar på, leds av Yakov Litzman och Moshe Gafni, partiet fick 7 platser, (5,17 %).

United Arab List är ett arabiskt-muslimskt parti, lett av Ibrahim Sarsur, partiet fick 4 platser, (3,65%).

Hadash är en akronym för orden ”demokratisk front, fred, jämlikhet” och är ett judiskt-arabiskt sekulärt kommunisparti. Leds av Mohammed Barahke, partiet fick 4 platser, (2,99 %).

Balad är en akronym för orden ”nationell, demokratisk front”, leds av Jamal Zahalka, partiet är vänstersocialistiskt, sekulärt, panarabiskt. Partiet fick 3 platser (2,56 %)

6. Socialdemokraternas utrikesdeklaration som lämnades i samband med den utrikespolitiska debatten i riksdagen den 2013-02-13 finner du på länk här

http://www.socialdemokraterna.se/upload/Internationellt/Utrikespolitisk%20debatt2013_S_Om%20viljan%20finns.pdf

Avsnittet Fred och säkerhet i Israel och Palestina (sid 5) visar tydligt att partiet skärper tonen ang. Israel/Palestina. Man säger följande; Sverige bör snarast erkänna staten Palestina, ursprungsmärkning för bosättarprodukter bör införas, EU-lagstiftning ska införas för att stoppa finansiella transaktioner med bosättningarna och som sista punkt; EU ska genom det avtal som slöts i oktober 2012 aktivt stödja staten Palestina vad gäller handel och annan utveckling

7. Ursprungsmärkning av bosättarprodukter

Den socialdemokratiska partistyrelsen fattade i november beslut om att verka för att Sverige ska driva frågan om ursprungsmärkning av bosättarprodukter och Palmecentret har nu en kampanj där man bl.a. samlar in namnunderskrifter för att få regeringen att verka för ursprungsmärkning. Se vidare länken nedan

http://www.socialdemokraterna.se/upload/Internationellt/2012/Mark_ockupationen/Bakgrund_till_uppropet.pdf

Stockholms Arbetarekommun tog på sitt representantskapsmöte i december ett uttalande som gick längre än partistyrelsen. Där säger man att man vill att Sverige ska verka för ett importförbud av varor producerade på israeliska bosättningar på ockuperad mark och att Sverige ska verka för att EUs: förmånliga handelsavtal med Israel suspenderas till dess att återlämnandet av ockuperad mark påbörjas. SIV:s ordförande som är ledamot av representantskapet yrkade avslag på att anta uttalandet, men uttalandet antogs med nästan total majoritet, se vidare länkarna nedan

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Stockholm/Media/Nyheter-fran-Stockholmsregionen/Uttalande-om-situationen-i-Palestina/8.

Övernattningsmöjlighet i Stockholm

De medlemmar som bor i Stockholm och som har möjlighet att erbjuda övernattningsmöjlighet för medlemmar som inte bor i Stockholm och som inte har släktingar/vänner att bo hos, men som vill delta i medlemsmöten, nu närmast t.ex. årsmötet den 12/5 – hör av er till föreningen, antingen till adressen info@s-israelvanner.se eller till ordföranden på epostadress ulla@rydbeck.se eller ring 0705-13 13 97.

1: Maj i Stockholm

På Första Maj i Stockholm tågade cirka 25 personer bakom den röda banderollen med texten SIV – SOCIALDEMOKRATISKA ISRAELVÄNNER. Några Fred Nu-sympatisörer  med flagga anslöt sig. Vädret var strålande. Efter flera års Första Maj-närvaro utgör SIV ett naturligt inslag i arbetarrörelsens helgfirande i Stockholm.

1.a maj

(2011-05-05)

SIV deltog i 1:a maj-tåget i Stockholm med egen banderoll, bakom vilken cirka 25 personer tågade. Liksom tidigare år fick banderollen både burop och uppskattade applåder. Man kunde se att många faktiskt blir förvånade över att se en 1:a-maj-banderoll där det står SOCIALDEMOKRATISKA ISRAELVÄNNER!