Hoppa till innehåll

Vårt besök hos israeliska Labor

Rapport från möte mellan mig, Yossi Sigal, vice ordförande i SIV och israeliska Labors partisekreterare Yehiel (Hilik) Bar i Knesset november 2014.

Israeliska arbetarpartiet kallas både Labor och Avoda. Avoda betyder ungefär ”arbete”. I den här texten kallar jag partiet för Labor.

Hilik Bar har för närvarande flera viktiga uppdrag i den israeliska politiken.
Han är Labors partisekreterare och Knessets vice talman.
Han är även ordförande för två partiöverskridande intressegrupper i Knesset -”Två stater två nationer”, som består av knessetledamöter som kräver en tvåstatslösning och är den största partiöverskridande gruppen i Knesset och ”European Forum of the Knesset (EFK) for Furthering Relations between Israel and Europe”. Han valdes nyligen till Labors internationella sekreterare och kommer därför att lämna sitt uppdrag som partisekreterare.

Yossi: Hur ser Labor på Sveriges och andra länders erkännande av staten Palestina?

Hilik:Labor anser att ett ensidigt erkännande inte främjar freden och kan leda till en motsatt effekt.  Labor skulle hellre vilja se en kraftansträngning för att få igång förhandlingarna mellan de två parterna för en tvåstatslösning.

Yossi:Hur ser Labors långsiktiga förutsättningar ut för en lösning på konflikten?

Hilik:I alla år har Labor stått på fredens sida och har betalat ett mycket högt pris för det. På Yitzhak Rabins tid hade Labor cirka 40 platser i Knesset (av 120), i det senaste valet fick vi 15 platser. Trots det är freden fortfarande en av Labors hjärtefrågor med en tvåstatslösning som huvudlinjen.
Det blir inte lätt att vända opinionen men det är möjligt.
Förr eller senare kommer freden bli möjlig och det kommer att kräva stora eftergifter. Palestinierna är vår fiende, men de är också de enda vi kan sluta ett långsiktigt avtal med som leder till fred.

Yossi: Vad är Labors ambitioner i det förestående valet till Knesset?

Hilik: Vår ambition är trots allt att bli det största partiet i en opposition och att leda bildandet av en ny regering under ledning av Isaac Herzog.

Yossi: Är Labor berett att ingå koalition med Likud för att skapa förutsättningar för fred?

Hilik: Just nu ser det inte möjligt ut. Likuds ambitioner är inte att uppnå fred. Labor har tidigare förlorat på att samarbeta med Likud och det krävs mycket för att dessa partier ska samarbeta igen.

Beskedet om nyval kom efter mitt möte med Hilik Bar.

Yossi:Vad kan omvärlden göra för att bidra till en fredlig lösning?

Hilik:Världen kan stödja en process med ett mål att få igång förhandlingarna mellan parterna och stödja den under tiden.

Yossi: Vad kan SIV göra för att hjälpa Labor?

Hilik: Att SIV finns är viktigt. Opinionsbildning är en viktig del av det SIV kan bidra med och jag är väldig tacksam över SIV:s engagemang. Jag ser mycket positivt på fortsatt dialog.

Yossi: Vad kan det svenska socialdemokratiska partiet göra för att bidra?

Hilik:Socialdemokraterna kan bidra genom att se balanserat på konflikten.

Yossi: Kommer Labor gå med i Progressive Alliance?

Hilik: Jag kommer representera partiet på det kommande mötet i dec i Lissabon.

Progressive Alliance är en nybildad organisation för socialdemokratiska partier. Tillkomsten beror på behovet av ett alternativ till Socialistinternationalen som många socialdemokratiska partier inte längre ser som en organisation att lita till.

Yossi: När kommer du till Stockholm?

Hilik: Det var länge sedan jag var i Stockholm och jag skulle gärna vilja komma på besök igen. Labor har lyckats vända en underskott på 40 miljoner shekel (ca 90 miljoner kronor) till ett litet plus.
Just nu har inte partiet så mycket pengar. Pengarna behövs för en omfattande kampanj mot Benjamin Netanyahus regering i nästkommande val.

Yossi: Vad är skillnaden mellan Meretz och Labor och hur är relationen mellan partierna?

Hilik: Meretz ideologi är betydligt mer vänsterprofilerat än Labor men relationerna är bra och de kan vara en tilltänkt samarbetspartner vid en valvinst.

Meretz betyder ”energi” och är ett vänstersocialistiskt sekulärt grönt parti. Partiet har en kvinna som partiledare, Zahava Gal-On. Partiet fick 4,54 %, 6 platser i valet 2013.

Israel Labor Party leds av Isaac Herzog. Partiet präglas fortfarande, om än i mindre grad än tidigare av den traditionella arbetarsionismen. Partiet fick 11,39 %, 15 platser i valet 2013.

Yossi: Finns det olika lagar och regler för judar och araber i Israel?

Hilik: Alla lagar och regler är precis desamma för alla israeler oavsett religion. Det är bara judar som har rätt att invandra till Israel.
Jag tycker inte att det finns diskriminering mot araber, däremot finns det diskriminering mot andra grupper som är ett problem. Till exempel mot judar som invandrat från Etiopien.

Yossi: Hur går det för den partiöverskridande intressegruppen -”Två stater två nationer?

Hilik: Arbetet är inte lätt och inte alltid så populärt hos allmänheten. Svårigheterna beror också på regeringens politik, som inte gynnar fredsprocessen och en tvåstatslösning.