Hoppa till innehåll

Varken en- eller tvåstatslösning. Utan vadå?

Centrum för Mellanösternstudier finns vid Lunds Universitet.
Vid detta centrum bedrivs ett intressant projekt: ”The Parallel States Project”.
”The Parallel States Project” är ett akademiskt forskningsprojekt som syftar till att formulera helt nya idéer och tankar kring konflikten Israel-Palestina.

– ett försök att tänka utanför gängse vedertagna ramar och se på problemet ur en helt ny synvinkel – varken den traditionella tvåstatslösningen eller den icke särskilt accepterade enstatslösningen.

– ett sätt att närma sig konfliktens frågor kring säkerhet, identitet och tillgång till land, och en väg mot en lösning på konflikten

– ett scenario med två stater, Israel och Palestina, som båda har gemensam kontroll över territoriet