Hoppa till innehåll

Rapport från Palmedagen Östergötland

Nu har vi deltagit i dagens samtal under Palmecentrets flagg! Vi bjöds in för att hålla i en diskussion med Avner Gvaryahu från organisationen Breaking the Silence. Samtalet finns i på Olof Palme International Centers Facebooksida, 1 timme och 38 minuter in, och är drygt 25 minuter långt.

Vi hade mängder av intressanta frågor till Gvaryahu och hann med ett par av dessa. Organisationen ses av många propalestinska röster som en viktig visselblåsare. Samtidigt kritiseras den i Israel, även av socialdemokrater. Kritiken handlar om att de bidrar till att vänstern blir marginaliserad samt att en del av deras vittnesmål inte är sanningsenliga. Det blev hur som helst ett sansat samtal och i målet kan vi enas – att det bör bli en stark fredsinriktad vänster i Israel som sluter fred med en lika fredsinriktad palestinsk motpart.

En kommentar bör dock göras kring en dagsaktuell fråga som handlar om vaccineringen i Israel och Palestina på grund av Coronapandemin. I början av hela sändningen påstod Anna Sundström, generalsekreterare för Palmecentret, att de palestinier som lever i Israel skulle ha exkluderats från vaccineringen och att kritiker på grund av detta lyfter fram Israel som en apartheidstat.

Det här är dock felaktiga uppgifter, och det hela kan fungera som ett bra exempel på hur många ställningstaganden kring Israel och Palestina görs på grund av felaktig information, okunskap, en ensidig syn och i värsta fall osanningar. Diskussionen har nämligen inte alls handlat om palestinier som är israeliska medborgare. Det är här viktigt att inte blanda ihop palestinier som är medborgare i staten Palestina med de palestinier som är medborgare i staten Israel. De palestinier som är israeliska medborgare får givetvis vaccinering precis som alla israeliska medborgare – judar, araber, druser med fler.

Kritiken, som Palmecentret själva lyft fram i inlägg i evenemanget
Palmedagen Östergötland, handlar alltså om palestinier som är medborgare i Palestina. Palestina är en egen stat (som Sverige erkänt) – och som vi lyfte fram i ett tidigare inlägg har representanter för den palestinska myndigheten sagt att de är självständiga från Israel och vill sköta vaccineringen själva. Den källa som det hänvisas till från Palmecentrets sida är ett inslag på Sveriges Radio, där den palestinske läkaren och politikern Mustafa Barghouti uttalar sig. Han representerar det politiska partiet Palestinian National Initiative, som fick 2 av 132 mandat i det senaste valet. Han representanter alltså inte den palestinska staten (utan har snarast ett intresse av att få lyfta fram sin egen politik för att utmana de styrande). Det hade därför varit lämpligare att intervjua någon minister från den palestinska myndigheten.

Det är mycket möjligt att detta var en felsägning från Anna Sundströms sida eller att hon blivit försedd med felaktig information – men alla tittare fick bara del av detta argument som svartmålar Israel på felaktiga grunder.

I framtiden hoppas vi därför på att Socialdemokraterna och resten av den svenska arbetarrörelsen inser vikten av att stärka den israeliska socialdemokratin för att konflikten mellan Israel och Palestina ska kunna lösas. Bjud därför in representanter för den israeliska arbetarrörelsen på kommande arrangemang! I effektiv konfliktlösning måste folket vara representerat, och även om Breaking the Silence och Palestinian National Initiative också är intressanta att lyssna på, så representerar de inte majoriteten eller stora delar av Israel eller Palestina. Den representationen görs bättre av en palestinsk politiker från Fatah och en israelisk socialdemokrat.