Hoppa till innehåll

Israel lämnar förslag till Horizon 2020-avtal

 Haaretz 13.11.13

Israel har avgett ett slutligt förslag till EU av det avtal som reglerar det israeliska deltagandet i EU: s FoU-program Horisont 2020. Frågan blev känslig när EU krävde att avtalet inte skulle fick omfatta  judiska bosättningar utanför den gröna linjen. I den nya lydelsen accepterar Israel för första gången EU: s krav. Samtidigt begärde Israel att ett avsnitt skulle införas i avtalet att Israels accepterande inte föregriper de permanenta gränser som kan komma att fastställas i förhandlingarna mellan Israel och den palestinska myndigheten. Horizon 2020 kan ge hundratals miljoner euro till israeliska forskningsinstitut och högteknologiska företag. Israel är det enda icke-europeiska land som får delta i programmet.