Hoppa till innehåll

S-ledamot vilseleder om antisemitism och extremism på Palmecenter-arrangemang

Den 8 maj besökte vi seminariet ”Internationell Utblick: Israel och Palestina”, arrangerat av bland annat Olof Palmes Internationella Center. På seminariet berättade paneldeltagarna att kritiken om att det finns antisemitism och stöd för terrorism i palestinska skolböcker (betalda med bidrag från EU) är helt felaktig. Det var säkert många åhörare som trodde på det panelen sade, och tänkte att deras partikamrater var pålästa och kunniga i frågan.

Det var då väldigt märkligt att bara ett par dagar efteråt (den 11 maj) kunna läsa om att en klar majoritet i Europaparlamentet röstade för en resolution som fördömde antisemitism och extremism i palestinska skolböcker. Detta baserat på studier som visat på hur de palestinska skolböckerna år efter år innehåller rasism mot judar och diverse våldsbejakande budskap. Man ställde också krav på att skolböckerna måste vara antirasistiska (eller åtminstone ickerasistiska) för att fortsätta skänka bidrag. 451 röstade för resolutionen och 151 mot.

Detta antirasistiska krav backades dock inte upp av alla. I debatten i Europaparlamentet argumenterade den socialdemokratiska parlamentsledamoten Evin Incir emot kravet. Liksom på Palmecentrets seminarium hänvisade hon till att allt är i sin ordning med de palestinska skolböckerna, och att kritiken är smutskastning av debattörer som skulle vara mot en tvåstatslösning (vilket inte är sant med tanke på att många från mitten/vänster-partier röstade för resolutionen). I Europaparlamentet hänvisar hon till studier som Georg Eckert-institutet gjort, som hon då påstod visar att skolböckerna inte alls är problematiska.

Om de palestinska skolböckerna är oproblematiska, då är det väl inga problem att ha med som kriterium att de inte ska innehålla någon rasism eller uppmuntran till terrorism? Men utsagan om att institutet som hon hänvisar till skulle ha uttryckt sig som hon hävdar stämmer inte. De skriver uttryckligen så här om vad de kommit fram till:

”the textbooks contain anti-Semitic narratives and glorifications of violence”.

Evin Incir påstår också skolböckerna är enligt Unesco-standard, allt återigen enligt Georg Eckert-institutet. Så här skriver institutet själva:

”Anti-Semitism and the glorification of violence are not compatible with the UNESCO standards.”

Ibland är Israel/Palestina-debatten i Sverige lite som upp och ned på-vända världen. Politiker från Socialdemokraterna, som har en självidentifiering som antirasister, vägrar ta ställning mot rasism. Och Kristdemokraterna, som en del socialdemokrater gärna utmålar som blåbruna, är de som faktiskt tar ställning mot rasismen (se nedan en debattartikel av deras ledamot David Lega).

En sak kan man konstatera: Man kan lita på mindre och mindre av det budskap man får höra från Palmecentret och från ensidigt propalestinska debattörer inom arbetarrörelsen.

Dalal al-Mughrabi

Bilden är från en palestinsk skolbok och det är ett fotografi på Dalal Mughrabi. Hon ledde den så kallade Kustvägsmassakern i Israel den 11 mars 1978. Det var en terrorattack som utfördes i syfte att stoppa fredsförhandlingarna med Egypten. 38 civila israeler dödades, inklusive 13 barn. I skolböckerna beskrivs hon som en hjälte.

Källor