SIV:s styrelse konstituerad

Vid första styrelsemötet efter årsmötet konstituerades styrelsen enligt följande:

Ulla Rydbeck, Stockholm, ordförande

Yosef Sigal, Huddinge, vice ordförande

Peder Palmstierna, Stockholm, sekreterare

Thomas Bab, Stockholm, kassör

Sigvard Marjasin, Örebro, ledamot

Maj Kalwa, Norrköping, ledamot

Bo Norberg, Umeå, ersättare

Årsmöte 12 maj

SIV genomförde 2013 års årsmöte den 13 maj på ABF-huset, Sveavägen i Stockholm. Vid årsmötet antogs reviderade stadgar. Förändringarna avsåg flera punkter, i första hand av teknisk karaktär och de förändringarna antogs omedelbart. Men när det gäller de förändringar som gjordes avseende ändamålsparagrafen tas de upp till förnyat beslut/bekräftelse vid nästa ordinarie årsmöte.Vid årsmötet lämnade Peter Forslund styrelsen. Peters betydelse för SIV:s tillblivelse kan inte nog överskattas och Peter avtackades varmt för sitt hängivna arbete.

 

Medlemsmöte med Ann Linde

Onsdagen den 17/10 hade SIV medlemsmöte på ABF-huset i Stockholm.Gäst var Ann Linde, partiets internationella sekreterare som talade om partiets mellanösternpolitik och kontakterna med våra broderpartier i Israel. Ann inledde och berättade om framför allt Labours politiska resa från 2006 då man hade nästan 50 mandat i Knesset ( av 120) till dagens 8. Om den nya partiledaren Shelly Yacimovich som slagit in på en ny väg med ett fokus på de inrikespolitiska frågorna.

Isaac Bachman – Israels nye ambassadör i Stockholm

Den 5 september ackrediterades Israels nye ambassadör Isaac Bachman. Isaac Bachman är född 1957 och har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1988. Han är karriärdiplomat med tyngdpunkt på Latinamerika och har tjänstgjort i bl.a. Uruguay, Brasilien, Bolivia och Guatemala. Israels ambassad har det senaste året satsat mycket på utåtriktad information. Besök deras hemsida ”Israel idag” som dagligen uppdateras med nyheter. Efter att Isaac Bachman mottagit sina kreditivbrev bjöd ambassadörsparet på en mottagning.