Bli medlem

Medlemskap i SIV är öppet för medlemmar i Socialdemokraterna, SSU, S-kvinnor och Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Ange på inbetalningen: namn, adress, e-postadress, mobilnummer samt vilken (s)-organisation du tillhör. Det är viktigt att du anger e-postadress, eftersom kommunikation inom föreningen endast sker via e-post. Skicka också ett mail med dina kontaktuppgifter till ordförande Ulla Bab Rydbeck ulla@rydbeck.se.

Medlemsavgiften är 100 kr/år.

Vårt bankgiro: 496-2965.

Ekonomiska bidrag till SIV tas tacksamt emot. Du som vill göra en insats för SIV är välkommen att höra av dig till vår ordförande.