Shimon Peres- en av Israels grundare

Nobelpristagaren och Israels förre premiärminister Shimon Peres har avlidit. Fram till 2014 var Peres landets president. Född 1923 i dåvarande Polen, nuvarande Belarus. 1934 utvandrade familjen till Palestina. Peres var redan som mycket ung aktiv i arbetarpartiet Mapai. Han är en av de sista politiska ledarna som är statens grundare och var en av David Ben Gurions närmaste medarbetare. Peres var en av initiativtagarna till Oslo-överenskommelsen. Han var en outtröttlig advokat för en tvåstatslösning. Peres var en omstridd, kontroversiell och motsägelsefull politiker, avskydd av nationalister och högern, då han representerade de ashkenasiska judarnas dominans över den orientaliskt ättade majoritetsbefolkningen. Som president blev han till slut folkligt älskad. Peres verkade under 80-talet för en strukturomvandling av näringslivet. Israel avreglerades, tullhinder togs bort, och Israel blev exportnation, forskning och utveckling främjades. Detta ledde till hög tillväxt men också med ökande sociala skillnader och inkomstklyftor. För den ekonomiska framgången fick den israeliska vänstern betala ett mycket högt pris – israeliska Labor och den israeliska vänstern i stort har krympt från att ha över 50 % av platserna i Knesset till mycket låga tal, och allt mindre inflytande. Den israeliska inrikespolitiken går heller aldrig att skilja från den stora frågan: konflikten, bosättningarna, och den alltmer frånvarande tvåstatslösningen. De allt starkare religiöst fundamentalistiska partierna och den kohandel som sker med dem – även från de sekulära partierna, låser fast politiken i Israel i ett järngrepp – och detta präglar såväl inrikespolitik som konfliktlösningen med palestinierna och arabvärlden. Vänskapsbanden mellan de svenska socialdemokraterna och israeliska Labor var starka under 50- och 60-talen, båda partierna dominerade starkt i sina respektive länder. Efter junikriget 1967 fjärmade sig de svenska socialdemokraterna från staten Israel och även från israeliska Labor, med en viss upptining under Göran Perssons tid.En stor man har gått ur tiden. Låt hans minne bli en påminnelse om den kamp Israel fortfarande för, för sin blotta existens.

Läs gärna artikel om Shimon Peres i dagens New York Times eller Haaretz

Yehi zichro mevorach me’ata ve’ad olam – Må hans minne vara välsignat från nu och i all evighet!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Årsmöte söndagen den 14 maj kl 14.00

Bund – en bortglömd judisk arbetarrörelse – en föreläsning av Håkan Blomqvist, docent i historia

Föreläsning 10 maj 2015 kl 14.00 (före Socialdemokratiska Israelvänners årsmöte)ABF-huset, Sveavägen 41, ett arrangemang av Socialdemokratiska Israelvänner i samarbete med ABF Stockholm .

Den judiska arbetarrörelsen Bund var länge en stark kraft i östra Europas Jiddischland. Under några år efter kriget fanns en avdelning i Sverige bland överlevare från Förintelsen. Historikern Håkan Blomqvist forskar om rörelsen vars svenska arkiv tidigare varit okänt.

Håkan Blomqvist är docent i historia vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola, med inriktning på arbetarrörelsen, nationalism och antisemitism. Bland hans böcker märks Socialdemokrat och antisemit? Den dolda historien om Arthur Engberg, Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen samt Myten om judebolsjevismen – antisemitism och kontrarevolution i svenska ögon.

Efter föreläsningen vidtar sedvanliga årsmötesförhandlingar. Förfriskningar serveras. Årsmöteshandlingar har sänts till medlemmar.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Inför valet i Israel den 17 mars

I Israel hettar det till alltmer i inför det stundande valet. Om man vill följa opinionsmätningar rekommenderas Jeremy Saltan.

Här är resultatet av senaste mätningen, från den 10/2. Siffran inom parentes är valresultatet 2013. Knesset har 120 platser.

 •  23 [20] Zionist Union (Labor-Livni)
 • 23 [18] Likud
 • 12 [20] Yesh Atid
 • 12 [11] Bayit Yehudi
 • 12 [11] United Arab List
 • 09 [02] Koolanu (Kahlon+Kadima)
 • 07 [10] Shas
 • 07 [07] Yahadut Hatorah/UTJ
 • 05 [13] Yisrael Beitenu
 • 05 [06] Meretz
 • 05 [02] Yachad (Yishai+Chetboun+Marzel)

Zionist Union består av Labor och Tzippi Livnis parti Hatnuah. I valet 2013 fick Labor 15 platser och Hatnuah 5 platser. Det är nu jämt mellan Sionistunionen och Likud. Men det är ändå fortfarande övervägande majoritet för en koalition med partier som är höger/religiösa+Kahlon.

Moshe Kahlon har tidigare suttit I Knesset för Likud och även innehaft ministerposter. Han startade partiet Kahlon/Koolanu  (”alla vi” ) i november 2014.

Partier som kan tänka sig att stödja Netanyahu och Likud, dvs partier till höger, religiösa partier samt det nya Kahlon har i denna mätning 68 platser (hade 63 i valet 2013).

Partier som utesluter att stödja Netanyahu, dvs partier i mitten, vänster samt arabpartier har i denna mätning 52 platser (hade 57 i valet 2013).

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mahmoud Abbas besök i Sverige

Regeringen har vid besöket gett stor uppskattning åt Abbas, ökat stödet till den palestinska myndigheten och deltagit i det officiella öppnandet av en palestinsk ambassad i Stockholm. Man har ställt krav på krafttag mot korruption och åtgärder för att stärka mänskliga rättigheter samt kvinnors rättigheter.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Vårt besök hos israeliska Labor

Rapport från möte mellan mig, Yossi Sigal, vice ordförande i SIV och israeliska Labors partisekreterare Yehiel (Hilik) Bar i Knesset november 2014.

Israeliska arbetarpartiet kallas både Labor och Avoda. Avoda betyder ungefär ”arbete”. I den här texten kallar jag partiet för Labor.

Hilik Bar har för närvarande flera viktiga uppdrag i den israeliska politiken.
Han är Labors partisekreterare och Knessets vice talman.
Han är även ordförande för två partiöverskridande intressegrupper i Knesset -”Två stater två nationer”, som består av knessetledamöter som kräver en tvåstatslösning och är den största partiöverskridande gruppen i Knesset och ”European Forum of the Knesset (EFK) for Furthering Relations between Israel and Europe”. Han valdes nyligen till Labors internationella sekreterare och kommer därför att lämna sitt uppdrag som partisekreterare.

Yossi: Hur ser Labor på Sveriges och andra länders erkännande av staten Palestina?

Hilik:Labor anser att ett ensidigt erkännande inte främjar freden och kan leda till en motsatt effekt.  Labor skulle hellre vilja se en kraftansträngning för att få igång förhandlingarna mellan de två parterna för en tvåstatslösning.

Yossi:Hur ser Labors långsiktiga förutsättningar ut för en lösning på konflikten?

Hilik:I alla år har Labor stått på fredens sida och har betalat ett mycket högt pris för det. På Yitzhak Rabins tid hade Labor cirka 40 platser i Knesset (av 120), i det senaste valet fick vi 15 platser. Trots det är freden fortfarande en av Labors hjärtefrågor med en tvåstatslösning som huvudlinjen.
Det blir inte lätt att vända opinionen men det är möjligt.
Förr eller senare kommer freden bli möjlig och det kommer att kräva stora eftergifter. Palestinierna är vår fiende, men de är också de enda vi kan sluta ett långsiktigt avtal med som leder till fred.

Yossi: Vad är Labors ambitioner i det förestående valet till Knesset?

Hilik: Vår ambition är trots allt att bli det största partiet i en opposition och att leda bildandet av en ny regering under ledning av Isaac Herzog.

Yossi: Är Labor berett att ingå koalition med Likud för att skapa förutsättningar för fred?

Hilik: Just nu ser det inte möjligt ut. Likuds ambitioner är inte att uppnå fred. Labor har tidigare förlorat på att samarbeta med Likud och det krävs mycket för att dessa partier ska samarbeta igen.

Beskedet om nyval kom efter mitt möte med Hilik Bar.

Yossi:Vad kan omvärlden göra för att bidra till en fredlig lösning?

Hilik:Världen kan stödja en process med ett mål att få igång förhandlingarna mellan parterna och stödja den under tiden.

Yossi: Vad kan SIV göra för att hjälpa Labor?

Hilik: Att SIV finns är viktigt. Opinionsbildning är en viktig del av det SIV kan bidra med och jag är väldig tacksam över SIV:s engagemang. Jag ser mycket positivt på fortsatt dialog.

Yossi: Vad kan det svenska socialdemokratiska partiet göra för att bidra?

Hilik:Socialdemokraterna kan bidra genom att se balanserat på konflikten.

Yossi: Kommer Labor gå med i Progressive Alliance?

Hilik: Jag kommer representera partiet på det kommande mötet i dec i Lissabon.

Progressive Alliance är en nybildad organisation för socialdemokratiska partier. Tillkomsten beror på behovet av ett alternativ till Socialistinternationalen som många socialdemokratiska partier inte längre ser som en organisation att lita till.

Yossi: När kommer du till Stockholm?

Hilik: Det var länge sedan jag var i Stockholm och jag skulle gärna vilja komma på besök igen. Labor har lyckats vända en underskott på 40 miljoner shekel (ca 90 miljoner kronor) till ett litet plus.
Just nu har inte partiet så mycket pengar. Pengarna behövs för en omfattande kampanj mot Benjamin Netanyahus regering i nästkommande val.

Yossi: Vad är skillnaden mellan Meretz och Labor och hur är relationen mellan partierna?

Hilik: Meretz ideologi är betydligt mer vänsterprofilerat än Labor men relationerna är bra och de kan vara en tilltänkt samarbetspartner vid en valvinst.

Meretz betyder ”energi” och är ett vänstersocialistiskt sekulärt grönt parti. Partiet har en kvinna som partiledare, Zahava Gal-On. Partiet fick 4,54 %, 6 platser i valet 2013.

Israel Labor Party leds av Isaac Herzog. Partiet präglas fortfarande, om än i mindre grad än tidigare av den traditionella arbetarsionismen. Partiet fick 11,39 %, 15 platser i valet 2013.

Yossi: Finns det olika lagar och regler för judar och araber i Israel?

Hilik: Alla lagar och regler är precis desamma för alla israeler oavsett religion. Det är bara judar som har rätt att invandra till Israel.
Jag tycker inte att det finns diskriminering mot araber, däremot finns det diskriminering mot andra grupper som är ett problem. Till exempel mot judar som invandrat från Etiopien.

Yossi: Hur går det för den partiöverskridande intressegruppen -”Två stater två nationer?

Hilik: Arbetet är inte lätt och inte alltid så populärt hos allmänheten. Svårigheterna beror också på regeringens politik, som inte gynnar fredsprocessen och en tvåstatslösning.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Kallelse till årsmöte 2015

Härmed kallas Socialdemokratiska Israelvänners medlemmar till årsmöte söndagen den 10 maj kl. 14.00 på ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Föreningen bjuder på enklare förtäring.
I stadgarnas § 9 står:

Årsmöte skall avhållas i maj månad, på tid och plats som styrelsen fastställer. Kallelse till ordinarie årsmöte utgår senast sex veckor före dagen för årsmötet. Årsmöteshandlingarna skall vara utsända senast två veckor före dagen för årsmötet. Motion till ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars, vilken med styrelsens yttrande underställs årsmötets avgörande.
Rösträtt vid årsmötet tillkommer närvarande medlemmar som betalat medlemsavgiften senast den 15 april, aktuellt verksamhetsår.
Medlem som inträtt i föreningen efter den 31 mars, aktuellt verksamhetsår, har yttrande- och förslagsrätt.
Nominering av kandidater till styrelse och som revisorer skall vara valberedningen tillhanda senast den 31 mars. Därefter kan inga ytterligare nomineringar göras.
Styrelsens ledamöter väljs av ordinarie årsmöte, växelvis, för en tid av två år.
Två revisorer väljs av årsmötet för ett år, jämte en ersättare för samma tid.
Valberedning skall bestå av tre ledamöter, varav en är sammankallande, vilka utses av årsmötet för en tid av ett år, på förslag av styrelsen.

Valberedningens sammankallande är Peter Forslund, peterarnoldforslund@gmail.com. Mobil: 076-120 54 07. Har du någon du vill nominera?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Årsavgift 2015

Det är nu dags att betala årsavgiften för 2015. Observera att medlemsavgiften har sänkt och är 150 kr/år.
Studerande, arbetslösa och pensionärer betalar 100 kr, men det är frivilligt att betala mer om man kan och vill. Bankgiro: 496-2965.

Medlemskap i SIV är öppet för medlemmar i Socialdemokraterna, SSU, S-kvinnor och Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Ange på inbetalningen: namn, adress, e-postadress, mobilnummer samt vilken (s)-organisation du tillhör. Det är viktigt att du anger e-postadress, eftersom kommunikation inom föreningen endast sker via e-post. Skicka också ett mail med dina kontaktuppgifter till
info@s-israelvanner.se.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

SIV är förening för socialdemokratiska medlemmar, vars syfte är att dels främja vänskapliga kontakter mellan socialdemokrater i Sverige och Israel samt att arbeta för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.